Årsmøte og klimautfordringer

I dag er årsmøte gjennomført på Teams med nærmere 20 deltakere. Se årsmøtepapirene og årsberetningen.

Svein Guldal fra Norges Bondelag holdt er foredrag om “Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk”

Han begynte med å vise hvilke utfordringer som klimaendringene gjør for landbruket. Deretter kom ulike verktøy som kan brukes for å gjøre problemene mindre. Her kan du laste ned hans presentasjon.

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.