Author Archives: morten2

Årsmøte 2016 og om matsatsingen i Gjøvikregionen

Årsmøtet ble gjennomført onsdag 13. januar i Kapp næringshages lokaler. Etter gjennomgang av aktivitetene som var gjennomført i året som er gått, ble regnskapet gjennomgått. Tre personer var på valg – Linda Suleng, Morten Kleven og Gudrun Fodstad. Gudrun hadde … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2016 og om matsatsingen i Gjøvikregionen

Årsmøte 2016 og tema matsatsing i Gjøvikregionen

Onsdag 13. januar kl 1400 er det årsmøte i GULL på Kapp melkefabrikk. I tillegg til årsmøte er vil daglig leder i Kapp næringshage Gunn Mari Rusten fortelle om den nye store matsatsingen som nå finner sted i Gjøvikregionen. SAKER: Årsberetning … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2016 og tema matsatsing i Gjøvikregionen

JA, VI VIL BIOØKONOMI

Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk samlet i i kveld var 35 personer i festsalen på Valle. Deltakerne var politikere, gardbrukere, skogbrukere, forskere, fagfolk og andre interesserte, som var samlet under overskriften «Er bioøkonomi svaret på Innlandets utfordringer?» Både innledere og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on JA, VI VIL BIOØKONOMI

Temamøte tirsdag 13. oktober – Valle

Er bioøkonomi svaret på Innlandets utfordringer? Et felles fylkesting for Hedmark og Oppland har vedtatt at det skal utarbeides en bioøkonomistrategi for Innlandet. Også regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal bioøkonomistrategi. Spørsmålet er om Innlandet virkelig har vilje … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Temamøte tirsdag 13. oktober – Valle

Andelsjordbruket i fokus for Gjøvik-regionen

Mandag 13.april ledet Gudrun Fodstad møte om andelsjordbruk på vegne av GULL-Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk. Rita Andersen fortalte om andelsjordbruk med mange års erfaring med styrearbeid i Øverland og Øverland Kooperativ. Øverland gård startet Norges første andelslandbruk i 2006, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Andelsjordbruket i fokus for Gjøvik-regionen

Åpent møte om ANDELSLANDBRUK

Mandag 13. april kl 18-21 Rådhuset på Gjøvik   Program 18:00-18:10 Velkommen 18:10-19:00 > Foredrag med Rita Amundsen Rita er andelshaver i Øverland i Bærum. Hun har også mange års erfaring med styrearbeid i Øverland og Øverland Kooperativ. Øverland gård … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Åpent møte om ANDELSLANDBRUK

Klar tale om landbrukets fortid og framtid

Tirsdag 13.januar var det årsmøte  i GULL -Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk. Se styresammensetningen her! Etter årsmøtet ønsket Gudrun Fodstad alle velkommen  til temamøte i GULL. Møtet fant sted i Vitensenteret, Gjøvik med 37 tilhørere. Da holdt tidligere departementsråd Per Harald Grue foredraget “Fortid og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Klar tale om landbrukets fortid og framtid

TEMAMØTE 13. JANUAR: Fortid og framtid i landbruket – Muligheter og utfordringer i det 21. århundre

Tidligere departementsråd i Landbruks- og matdepartementet Per Harald Grue foredrar om  «FORTID OG FRAMTID I LANDBRUKET – MULIGHETER OG UTFORDRINGER I DET 21. ÅRHUNDRE». Per Harald Grue var departementsråd i Landbruks- og matdepartementet fra 1985 til 2009. Han kom til … Continue reading

Posted in Arrangement | Comments Off on TEMAMØTE 13. JANUAR: Fortid og framtid i landbruket – Muligheter og utfordringer i det 21. århundre

Grøna – et spennende sted for bygningsvernere – referat fra temamøte 18. september

Det var 25 frammøtte. Ole Helmer Bjørlien ønsket velkommen på vegne av GULL. Deretter tok Per Idar Vingebakken oss med  rundt  ute og fortalte om bakgrunnen for kjøpet av den gamle skysstasjonen og gården fra 1700-tallet i 2011. Han fortalte … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Grøna – et spennende sted for bygningsvernere – referat fra temamøte 18. september

Temamøte 18. september: Fornuftig bruk av gamle bygninger i landbruket

Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk – GULL inviterer til Grøna på Skreia torsdag 18. september  2014,  kl 18.00 Kan den ”gamle” bebyggelsen på gardsbruk brukes i dagens moderne landbruk eller bør den saneres. Er den ”bare” kulturminner, eller kan den … Continue reading

Posted in Arrangement | Comments Off on Temamøte 18. september: Fornuftig bruk av gamle bygninger i landbruket