Bærekraftig matforsyning når krisene treffer oss!

GULL inviterer til temamøte om bærekraftig matforsyning i lys av klimaendringer, koronapandemien, krigen i Ukraina, økte energi- og råvarepriser, mangel på fosfor og usikkerheten som råder. Hvor sårbare er vi, og hvordan innretter vi oss best mulig?

Når? Tirsdag 24. januar 2023 kl 1830

Hvor? Festsalen på Valle på Lena-Valle videregående skole

Program

Kl 1830  Innledning om dagens tema  v/GULL

Kl 1840  Hvordan er matforsyningen i Norge og verden?

Ved Spesialrådgiver Arne Bardalen – Nibio

Kl 1920  Hvilke utfordringer finnes, og hvilke løsninger må til for at norsk landbruk kan gjøre oss mer selvforsynte med mat? (Landbruksperspektivet)

Ved nestleder i Innlandet Bondelag – Kristina Hegge

Kl 1940  Kaffepause

Kl 2000  Hvilke løsninger kan tas i bruk for å øke selvforsyningsgraden av mat? (Forbrukerperspektivet)  

Ved forfatter og gartner Anders Nordrum

Kl 2030  Hvordan vurderer myndighetene dagens situasjon, og hva gjør myndighetene for å sikre befolkningen nødvendig matforsyning i krisetider?

  Ved Miljø og landbruksdirektør Haavard Elstrand, Statsforvalteren i   Innlandet

Kl 2050  Drøfte aktuelle utfordringer og løsninger for Innlandet og Norge

Kl 2130  Slutt

Påmelding innen 22. januar (inngang – kr. 150,-)

Bærekraftig matforsyning når krisene treffer oss!

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.