Biogass en ressurs i landbruket!


Onsdag 16. oktober kl 1800 inviterer GULL til temamøte om biogass.

Programmet:

Kl 1800    Velkommen

Kl 1805   Omvisning og orientering biogassanlegget til

  Lena-Valle videregående skole  

Kl 1840    Løkrester i husdyrmøkk til produksjon av biogass

  Resultater av et  forskningsprosjekt 2019, v Roar Linjordet – NIBIO

Kl 1910    Kaffe og noe å bite ti

Kl 1930  Næringsverdier av biorest sammenlignet med husdyrmøkk

  Analyseresultater av biorest fra Presteseter v/Annbjørg Kristoffersen – NIBIO

Kl 2000  Hva er viktig ved etablering av et biogassanlegg?

  Biogassprosjektet i Østre Toten kommune v/Ole Festad Lund

Kl 2030  Oppsummeringer

Kl 2040    SLUTT 

Her er Biogassmøte oktober 2019!

 

Påmelding innen 13. oktober 2019

Påmeldinger til biogassmøte 16.oktober 2019

  • Please enter a number from 1 to 1.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.