Category Archives: Arrangement

Spennende nytt om biogass!

Onsdag 16.oktober møtte nærmere 20 biogass-interesserte opp på Presteseter gård og ble vist rundt på Lena-Valle videregående skoles biogassanlegg. Det nye denne kvelden var først offentliggjøringen av forskningsresultatene som er gjort med innblanding av løk til kumøkk i et forsøk utført … Continue reading

Posted in Arrangement | Comments Off on Spennende nytt om biogass!

TEMAMØTE 13. JANUAR: Fortid og framtid i landbruket – Muligheter og utfordringer i det 21. århundre

Tidligere departementsråd i Landbruks- og matdepartementet Per Harald Grue foredrar om  «FORTID OG FRAMTID I LANDBRUKET – MULIGHETER OG UTFORDRINGER I DET 21. ÅRHUNDRE». Per Harald Grue var departementsråd i Landbruks- og matdepartementet fra 1985 til 2009. Han kom til … Continue reading

Posted in Arrangement | Comments Off on TEMAMØTE 13. JANUAR: Fortid og framtid i landbruket – Muligheter og utfordringer i det 21. århundre

Temamøte 18. september: Fornuftig bruk av gamle bygninger i landbruket

Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk – GULL inviterer til Grøna på Skreia torsdag 18. september  2014,  kl 18.00 Kan den ”gamle” bebyggelsen på gardsbruk brukes i dagens moderne landbruk eller bør den saneres. Er den ”bare” kulturminner, eller kan den … Continue reading

Posted in Arrangement | Comments Off on Temamøte 18. september: Fornuftig bruk av gamle bygninger i landbruket

Om den globale matvaresituasjonen på Hoffsvangen

Godt over 50  landbruksinteresserte tok turen til Bygdestua på Hoffsvangen onsdag kveld der Østre Toten Bondelag og Folkeakademiet arrangerte foredrag med Christian Anton  Smedshaug, temaet var den globale matsituasjonen. Statistikk og tall på verdensbasis og nasjonalt ble formidlet til et … Continue reading

Posted in Arrangement | Comments Off on Om den globale matvaresituasjonen på Hoffsvangen

Årsmøte i GULL med voksenagronomer og spennende foredrag

Den 15. januar var det årsmøte i Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk – GULL. Under årsmøtet ble tre voksenagronomer hedret for vel gjennomført utdanning. Anita Lindhjem, Linda Suleng og Monika Klette fikk godord og blomster av Torgeir Onsrud fra Fylkesmannen i … Continue reading

Posted in Arrangement | Comments Off on Årsmøte i GULL med voksenagronomer og spennende foredrag

Temamøte 29. oktober om Skog- og trebruk

Tirsdag den 29. oktober kl 1830 i Landsbyen Næringshage på Dokka. Hovedtemaet er «Skog og trebruk» Innledere er Ole Helmer Bjørlien, seniorrådgiver ved Landsbyen Næringshage; Ole Jonny Kalstad, Tredriver i Oppland og Bjørn Lier, Tredriver i Akershus, Østfold, Oslo. Program: Kl … Continue reading

Posted in Arrangement, Uncategorized | Comments Off on Temamøte 29. oktober om Skog- og trebruk

LEAN som metode for landbruket – onsdag 20. mars 2013

Du er invitert til Møte om bruk av LEAN i landbruket – 20. mars 2013 kl 1900 Trevatn samfunnshus – ca. 13 km fra Raufoss mot Fall på høyre side av veien Program Kl 1900  Velkommen til møte om LEAN                 … Continue reading

Posted in Arrangement, Uncategorized | Comments Off on LEAN som metode for landbruket – onsdag 20. mars 2013

Landbruket lærte av industrien på Raufoss

Torsdag 31. januar delte Sverre Narvesen fra NCE Raufoss sine erfaringer fra industrimiljøet med lydhøre gardbrukere og som arbeider med landbruket.  Sverre Guldbrandsen-Dahl fra SINTEF arbeider både med industri og gardbruker i Sør-Odalen fortalte på en overbevisende måte om hvordan … Continue reading

Posted in Arrangement | Comments Off on Landbruket lærte av industrien på Raufoss

Engasjement for framtidas landbruksutdanning

Nærmere 100 personer deltok på temamøtet om framtidas landbruksutdanning i Oppland. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum var blant innlederne i festsalen på Valle videregående skole mandag 1. november 2012. Han la stor vekt på betydningen av oppdatert kompetanse innen … Continue reading

Posted in Arrangement | Comments Off on Engasjement for framtidas landbruksutdanning

Temamøte om framtidas landbruksutdanning i Oppland

Mandag den 29. oktober inviterer GULL – Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk til temamøte om hvordan landbruksutdanningen i Oppland. Blant innlederne er landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum. For få ungdom tar landbruksutdanning og landbruket skriker etter fagfolk. Rekrutteringa til landbruksnæringa er … Continue reading

Posted in Arrangement | Comments Off on Temamøte om framtidas landbruksutdanning i Oppland