Category Archives: Uncategorized

Fra “Det grønne ordskifte” til “Det grønne skifte”

I det åpne møtet på NTNU – Gjøvik 12. oktober ble det satt fokus på økt bruk av tre som råvare.  Steinar Lyshaug fra GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk) ledet møte om bruk av tre. Først ute var skogambassadør … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fra “Det grønne ordskifte” til “Det grønne skifte”

Temamøte om bruk av tre 12. oktober 2016

Onsdag 12 oktober inviteres du til en spennende med temamøte om trebruk. Det foregår 12. oktober kl 1830-2100 Eureka Auditoriet på NTNU Gjøvik   Program: 1830-1845      Velkommen og servering av kaffe med noko attått ved GULL 1845-1915      Hva er status for bruk … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Temamøte om bruk av tre 12. oktober 2016

Interesse for å yste ost i Gjøvikregionen!

Torsdag 18. mars var det ystedag og ostekveld på Lena-Valle videregående skole. Pascale Baudonnel hadde mange interesserte tilhørere i løpet av dagen. Først, på dagtid, fikk 10 deltakere ta del i ysting av 150 liter melk fra Presteseter. Blant deltakerne … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Interesse for å yste ost i Gjøvikregionen!

Ystedag og ostekveld torsdag 17. mars

På dagen 17. mars inviteres gårdbrukere, kokker, næringsmiddelbedrifter og andre som vil delta på en dag med en introduksjon til ysting og bli kjent med skolens nye ystestasjon. Ragnar Grimstad fra firmaet Nævanyttig presenterer skolens nye ystestasjonen. Pascale Baudonnel fra Aurland vil lage ulike typer ost … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ystedag og ostekveld torsdag 17. mars

Årsmøte 2016 og om matsatsingen i Gjøvikregionen

Årsmøtet ble gjennomført onsdag 13. januar i Kapp næringshages lokaler. Etter gjennomgang av aktivitetene som var gjennomført i året som er gått, ble regnskapet gjennomgått. Tre personer var på valg – Linda Suleng, Morten Kleven og Gudrun Fodstad. Gudrun hadde … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2016 og om matsatsingen i Gjøvikregionen

Årsmøte 2016 og tema matsatsing i Gjøvikregionen

Onsdag 13. januar kl 1400 er det årsmøte i GULL på Kapp melkefabrikk. I tillegg til årsmøte er vil daglig leder i Kapp næringshage Gunn Mari Rusten fortelle om den nye store matsatsingen som nå finner sted i Gjøvikregionen. SAKER: Årsberetning … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2016 og tema matsatsing i Gjøvikregionen

JA, VI VIL BIOØKONOMI

Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk samlet i i kveld var 35 personer i festsalen på Valle. Deltakerne var politikere, gardbrukere, skogbrukere, forskere, fagfolk og andre interesserte, som var samlet under overskriften «Er bioøkonomi svaret på Innlandets utfordringer?» Både innledere og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on JA, VI VIL BIOØKONOMI

Temamøte tirsdag 13. oktober – Valle

Er bioøkonomi svaret på Innlandets utfordringer? Et felles fylkesting for Hedmark og Oppland har vedtatt at det skal utarbeides en bioøkonomistrategi for Innlandet. Også regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal bioøkonomistrategi. Spørsmålet er om Innlandet virkelig har vilje … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Temamøte tirsdag 13. oktober – Valle

Andelsjordbruket i fokus for Gjøvik-regionen

Mandag 13.april ledet Gudrun Fodstad møte om andelsjordbruk på vegne av GULL-Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk. Rita Andersen fortalte om andelsjordbruk med mange års erfaring med styrearbeid i Øverland og Øverland Kooperativ. Øverland gård startet Norges første andelslandbruk i 2006, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Andelsjordbruket i fokus for Gjøvik-regionen

Åpent møte om ANDELSLANDBRUK

Mandag 13. april kl 18-21 Rådhuset på Gjøvik   Program 18:00-18:10 Velkommen 18:10-19:00 > Foredrag med Rita Amundsen Rita er andelshaver i Øverland i Bærum. Hun har også mange års erfaring med styrearbeid i Øverland og Øverland Kooperativ. Øverland gård … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Åpent møte om ANDELSLANDBRUK