Category Archives: Uncategorized

Hvordan skape næring av opplevelser?

Onsdag 17. januar kl 1800 inviterer GULL til temamøte om “Hvordan skape næring av opplevelser i Gjøvikregionen?” Arrangementet finner sted i regionsalen, Jernbanetorget 3 (Stasjonsbygningen), Gjøvik.   Last ned programmet her: Opplevelser i Gjøvikregionen 17.01.2018 Programmet: Kl1800 Velkommen Kl1810 Lokalmatsatsing i Osloregionen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hvordan skape næring av opplevelser?

Bønder som lykkes!

Bønder med allsidig kompetanse er bønder som lykkes. Det er den korte oppsummeringen av temakvelden 29. mars. Landbruket før Olaf Nøkleby fortalte litt av Valles historie, bl.a. at utdanningen for 100 år siden hadde fokus på mangesyssleri der bonden var … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bønder som lykkes!

Temamøte 29. mars: Hvordan lykkes som bonde i 2017?

Onsdag 29. mars kl 1830 inviterer vi til temamøte på Lena-Valle vgs, avd. Valle – festsalen Da har vi invitert to fagpersoner med ulik bakgrunn til å svare på dette spørsmålet, Bjørn Gunnar Hansen fra Tine og Johan Høstmælingen fra reklamebyrået … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Temamøte 29. mars: Hvordan lykkes som bonde i 2017?

Gjøvikregionens satsing på bioøkonomi og årsmøte i GULL

Onsdag 18. januar kl 1300 er det fokus på Gjøvikregionens satsing på bioøkonomi. Da vil regionsjef Tore Jan Killi og Gunn Mari Rusten orientere om satsingene innen bioøkonomi, bl.a. det som gjelder mat og landbruk. Et av spørsmålene som stilles er … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gjøvikregionens satsing på bioøkonomi og årsmøte i GULL

Fra “Det grønne ordskifte” til “Det grønne skifte”

I det åpne møtet på NTNU – Gjøvik 12. oktober ble det satt fokus på økt bruk av tre som råvare.  Steinar Lyshaug fra GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk) ledet møte om bruk av tre. Først ute var skogambassadør … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fra “Det grønne ordskifte” til “Det grønne skifte”

Temamøte om bruk av tre 12. oktober 2016

Onsdag 12 oktober inviteres du til en spennende med temamøte om trebruk. Det foregår 12. oktober kl 1830-2100 Eureka Auditoriet på NTNU Gjøvik   Program: 1830-1845      Velkommen og servering av kaffe med noko attått ved GULL 1845-1915      Hva er status for bruk … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Temamøte om bruk av tre 12. oktober 2016

Interesse for å yste ost i Gjøvikregionen!

Torsdag 18. mars var det ystedag og ostekveld på Lena-Valle videregående skole. Pascale Baudonnel hadde mange interesserte tilhørere i løpet av dagen. Først, på dagtid, fikk 10 deltakere ta del i ysting av 150 liter melk fra Presteseter. Blant deltakerne … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Interesse for å yste ost i Gjøvikregionen!

Ystedag og ostekveld torsdag 17. mars

På dagen 17. mars inviteres gårdbrukere, kokker, næringsmiddelbedrifter og andre som vil delta på en dag med en introduksjon til ysting og bli kjent med skolens nye ystestasjon. Ragnar Grimstad fra firmaet Nævanyttig presenterer skolens nye ystestasjonen. Pascale Baudonnel fra Aurland vil lage ulike typer ost … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ystedag og ostekveld torsdag 17. mars

Årsmøte 2016 og om matsatsingen i Gjøvikregionen

Årsmøtet ble gjennomført onsdag 13. januar i Kapp næringshages lokaler. Etter gjennomgang av aktivitetene som var gjennomført i året som er gått, ble regnskapet gjennomgått. Tre personer var på valg – Linda Suleng, Morten Kleven og Gudrun Fodstad. Gudrun hadde … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2016 og om matsatsingen i Gjøvikregionen

Årsmøte 2016 og tema matsatsing i Gjøvikregionen

Onsdag 13. januar kl 1400 er det årsmøte i GULL på Kapp melkefabrikk. I tillegg til årsmøte er vil daglig leder i Kapp næringshage Gunn Mari Rusten fortelle om den nye store matsatsingen som nå finner sted i Gjøvikregionen. SAKER: Årsberetning … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2016 og tema matsatsing i Gjøvikregionen