Category Archives: Uncategorized

Temamøte tirsdag 13. oktober – Valle

Er bioøkonomi svaret på Innlandets utfordringer? Et felles fylkesting for Hedmark og Oppland har vedtatt at det skal utarbeides en bioøkonomistrategi for Innlandet. Også regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal bioøkonomistrategi. Spørsmålet er om Innlandet virkelig har vilje … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Temamøte tirsdag 13. oktober – Valle

Andelsjordbruket i fokus for Gjøvik-regionen

Mandag 13.april ledet Gudrun Fodstad møte om andelsjordbruk på vegne av GULL-Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk. Rita Andersen fortalte om andelsjordbruk med mange års erfaring med styrearbeid i Øverland og Øverland Kooperativ. Øverland gård startet Norges første andelslandbruk i 2006, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Andelsjordbruket i fokus for Gjøvik-regionen

Åpent møte om ANDELSLANDBRUK

Mandag 13. april kl 18-21 Rådhuset på Gjøvik   Program 18:00-18:10 Velkommen 18:10-19:00 > Foredrag med Rita Amundsen Rita er andelshaver i Øverland i Bærum. Hun har også mange års erfaring med styrearbeid i Øverland og Øverland Kooperativ. Øverland gård … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Åpent møte om ANDELSLANDBRUK

Klar tale om landbrukets fortid og framtid

Tirsdag 13.januar var det årsmøte  i GULL -Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk. Se styresammensetningen her! Etter årsmøtet ønsket Gudrun Fodstad alle velkommen  til temamøte i GULL. Møtet fant sted i Vitensenteret, Gjøvik med 37 tilhørere. Da holdt tidligere departementsråd Per Harald Grue foredraget “Fortid og … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Klar tale om landbrukets fortid og framtid

Grøna – et spennende sted for bygningsvernere – referat fra temamøte 18. september

Det var 25 frammøtte. Ole Helmer Bjørlien ønsket velkommen på vegne av GULL. Deretter tok Per Idar Vingebakken oss med  rundt  ute og fortalte om bakgrunnen for kjøpet av den gamle skysstasjonen og gården fra 1700-tallet i 2011. Han fortalte … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Grøna – et spennende sted for bygningsvernere – referat fra temamøte 18. september

Temamøte: FNs internasjonale år for familielandbruket

Tirsdag den 3. juni ble det satt fokus på familielandbruket i Norge og resten av verden på Honne, Biri. I følge José A. Asaba, leder for FNs internasjonale år for “Family Farming” står familielandbruket for 70 % av verdens matproduksjon. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Temamøte: FNs internasjonale år for familielandbruket

Møte om “Internasjonalt år for familielandbruket” 3. juni

Internasjonalt år for familielandbruket– Er familielandbruket viktig i Norge og resten av verden? Velkommen til åpent møte 3. juni 2014 kl. 19.00 På Honne, Biri Om betydningen av familie- og småskalandbruket i Norge, v/ leder av Norsk Bonde- og… Småbrukarlag … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Møte om “Internasjonalt år for familielandbruket” 3. juni

Stort engasjement på møtet om lokal mat

Torsdag 20. mars var festsalen fylt opp med 70 lokalmat-interesserte. De fikk høre om hvordan ulike personer og miljøer arbeider med lokal mat. Eivind Hålien fra Norgesgruppen kunne fortelle at de satset mye gjennom Meny-butikkene, som dessverre ikke finnes i … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Stort engasjement på møtet om lokal mat

Lokal mat – er det vår stolthet og identitet? Temamøte 20.mars

Lokal mat er en trend i dag, og mange forbrukerne ønsker dette. Hva gjør produsentene og distributørene i Gjøvikregionen for å levere det til forbrukerne? Hvilke fortrinn har deres produkter? Hvordan kan forbrukerne få tak i denne lokale maten? Torsdag … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lokal mat – er det vår stolthet og identitet? Temamøte 20.mars

Temamøte 29. oktober om Skog- og trebruk

Tirsdag den 29. oktober kl 1830 i Landsbyen Næringshage på Dokka. Hovedtemaet er «Skog og trebruk» Innledere er Ole Helmer Bjørlien, seniorrådgiver ved Landsbyen Næringshage; Ole Jonny Kalstad, Tredriver i Oppland og Bjørn Lier, Tredriver i Akershus, Østfold, Oslo. Program: Kl … Continue reading

Posted in Arrangement, Uncategorized | Comments Off on Temamøte 29. oktober om Skog- og trebruk