Gode strategier til nytt fjøs!

GULLs arrangerte to temamøter med samme innhold tirsdag 23. januar 2024, et på dagtid og et på kveldstid som samlet ca. 60 personer for lære mer om prosessen med å bygge nytt fjøs. GULL innledet med å påpeke at mjølkeproduksjon er den viktigste landbruksproduksjonen for Innlandet.

Kveldens hovedinnlegg var ved Lars Erik Ruud fra prosjekt Innlandsfjøset og Høgskolen Innlandet. Han presenterte en konkret løype gårdbrukere kan følge for omlegging fra båsfjøs til løsdriftsfjøs (Se bildet under). Sammen med rådgiver Tom-Arild Fredriksen fra Innovasjon Norge kom de med mange gode tips.

Først og fremst må en spørre seg; Hvorfor skal vi bygge? Helt sentralt er det å ta styringen over eget prosjekt og egen plan. Det finnes altfor mange smarte tekniske løsninger som det kan være fristende å ta med når en først investerer, men det har sin pris.

Utfordringen for mange er at utbyggingskostnadene blir for høye. Ut fra lønnsomhetsberegninger kan den maksimale utbyggingskostnaden ikke overstige mellom kr. 25,- til kr. 40,- pr. kvoteliter. Det tydelige rådet, hvis utbyggingsprosjektet blir for dyrt å dele det opp. Oppdelingen kan f.eks. være først å bygge selve løsdriftsfjøset til melkekyrne, etter noen år utbygging til ungdyrene, og etter ytterligere noen år ta de tekniske investeringene slikt som melkerobot, andre roboter.

Før en tar kontakt med utbyggingsfirmaer bør en selv sette en grense for hvor mye gjeld en kan håndtere. Lars Erik Ruud hadde en tommelfingerregel om maksimalt 15 ganger melkekvota. Altså 100 000 i melkekvote gir maksimalt 1,5 mill. kroner i gjeld. Se Lars Erik Ruuds presentasjon. Mer informasjon finner du på https://landbruksbygg.no/

Tom-Arild Fredriksen fra Innovasjon Norge fortalte om tilskuddsordninger for dem som skal bygge fjøs. Innovasjon Norge fikk inn søknader der kostnadene ofte lå langt over kr. 40,- pr. kvoteliter.

For de som lå mellom kr. 40,- til 60,- var han villig til å sparre med søkerne slik at kostnadene ble tatt ned. For prosjekter der kostnadene lå over kr. 60,- pr. kvoteliter fikk de avslag. Altså de fleste med utbyggingskostnader under kr. 40,- fikk søknaden sin innvilget. Last ned Tom-Arild Fredriksens presentasjon.

I løpet av møtet var det to unge gårdbrukere som presenterte sine tanker og planer om ombygging til løsdriftsfjøs. Det var Ingelin Slåtsveen-Lunn fra Østre Toten og Lars Wøien Alhaug fra Gran på møtet på dagtid. På kveldsmøte delte Amund Volehaugen og Ida Marie Lyshaug Skjærstein sin prosess så langt med å tilpasse husdyrbygg til en framtidig gårdsovertakelse. i Nordre Land.

Foruten dem orienterte både NLR og Tine om sine rådgivingstilbud. De er behjelpelig overfor gårdbrukerne med veiledning i en slik byggeprosess.

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.