Internasjonalt arbeid

Internasjonalt engasjementet er en viktig del av Valles strategi for å være en moderne og attraktiv skole. Produkter og opplevelser basert på natur er internasjonale. Derfor må tilnærminga også være internasjonal.

Valle vil arbeide aktivt for å kunne tilby en internasjonal tilnærming i undervisninga, blant annet med tilbud om elevutveksling med andre naturbrukskoler. Prosjektene er organisert slik at noen av Valles elever får muligheter til å reise ut å møte og utveksle kunnskaper med elever fra andre land. På samme måte kommer utenlandske ungdommer til Valle for å få impulser fra vår skole. På den måten vil alle Valles elever få impulser fra andre europeiske ungdommer.

Comments are closed.