Internasjonale prosjekter

Valle videregående skole er per i dag engasjert i følgende internasjonalt arbeid:

  • In-pact – internasjonalt prosjekt som tilbyr treukers kurs til landbrukselever i Europa. Land som deltar, foruten Valle og Norge, er Nederland, Latvia, Østerrike, Danmark, Hellas og Romania.
  • Warm Up Hearts – Not The Earth. Et Norplus-prosjekt. Deltakere er Valle videregående skole og Smiltene Centre Seconday School fra Latvia.
  • ENTER – European Network of Learning and Teaching in Agricultural and Rural Development” Deltakerland foruten Norge, er Østerrike, Belgia, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Latvia, Luxemburg, Nederland, Polen, Romania, Russland, Slovenia, Spania, Sveits, Tyrkia.
  • Prosolva – Ressursnettsted som Valle videregående skole har vært med på å utvikle. Tar for seg problemløsning i ulike utdanningsinstitusjoner.
  • LAND – en blog for elever ved Valle videregående skole og Smiltene Centre Seconday School, Latvia. Bloggen lar elever fra begge skoler utveksle synspunkter på engelsk og ble tatt i bruk mars 2009.

Leave a Reply