GULL & Vilskape

GULL_logo

GULL – Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk bruker www.vilskape.no som informasjonskanal for å informere om arrangementer og hendelser innen landbruk og bygdeutvikling i Gjøvikregionen.

Dette er styret for 2020

 • Morten Kleven, Lena-Valle Videregående skole
 • Stine Røen, Østre Toten kommune
 • Mathea Storihle, Toten Bonde og Småbrukarlag
 • Hans Christian Endrerud, jord- og skogbruker & Nordre Land Bondelag
 • Ole Christian Hveem, Østre Toten Bondelag

Dette styret ble valgt på årsmøte 26. mars 2019

Vedtekter – GULL revidert 2013

GULL-Kontakt:

t2

 • Sekretariat for GULL: Torgeir Onsrud, Fylkesmannen i Oppland – regionstilling.
 • Adr: Gjøvikregionen Utvikling, Raufossvegen, 2821 Gjøvik; Tlf: 482 67 809

Presentasjon GULL

Om GULL

VIL SKAPE

“Vil skape” startet i 2007 som et prosjekt, men er fortsatt en del av Lena-Valle videregående skoles satsing for å være et kurs og kompetansesenter innen landbruk og bygdeutvikling

Vil skape har som mål å:

Skape og spre kompetanse for å utvikle bygdenæringene i Oppland.

Det begynte som et prosjektet i 2007 som besto av fem deler:

 1. Videreutvikle arbeidet med rekruttering av ungdom
 2. Samarbeide tettere med ressursmiljøer i regionen, bl.a. gjennom åpne arrangementer
 3. Videreutvikle det internasjonale samarbeidet og kompetanse
 4. Bygge opp tilbud i entreprenørskap, der videreforedling, innovasjon og økt verdiskaping er sentrale temaer
 5. Markere 150 års jubileet for landbruksutdanningen i Oppland

Arbeidet blir videreført med ambisjonen om å videreutvikle Valle videregående skole til å bli et kompetansesenter med særlig vekt på landbruk og bygdeutvikling og hvor Valles kompetanse ved bruk av pedagogiske metoder i bygdeutviklingsarbeidet står sentralt. Som en del av målet vil Valle skape en attraktiv skole for dagens ungdom og for landbruk og bygdenæringer i Oppland

Comments are closed.