Ystedag og ostekveld torsdag 17. mars

På dagen 17. mars inviteres gårdbrukere, kokker, næringsmiddelbedrifter og andre som vil delta på en dag med en introduksjon til ysting og bli kjent med skolens nye ystestasjon. Ragnar Grimstad fra firmaet Nævanyttig presenterer skolens nye ystestasjonen. Pascale Baudonnel fra Aurland vil lage ulike typer ost og samtidig gi faglige begrunnelser for framgangsmåtene. Arrangementet er på Lena-Valle videregående skole avdeling Valle, og programmet er fra 0800-1500. Last ned Invitasjon og program YSTEDAG! Maksimalt 10 deltakere – Det er nå fullt, dvs. ingen ledige plasser pr. 9. mars

pascale2 ragnar IMG_2975

På kvelden 17. mars inviteres alle med interessert for og er opptatt av ost og ysting som bidrag til næringsutvikling for bygdene i Oppland. Dette foregår I festsalen på Lena-Valle videregående skole, avdeling Valle, programmet starter kl 1900 og varer til kl 2200. Last ned Invitasjon og program OSTEKVELD

facebookliker

Påmelding nederst. Dette er innholdet:

 • Først vil skolen presenterer arbeidet med opplæring i ysting.
 • Ragnar Grimstad fra firmaet Nævanyttig vil presentere en  nyutviklet ystestasjon.
 • Pascale Baudonnel fra Aurland tar for seg muligheter med lokalprodusert ost og lokale ysterier.
 • Sigurd Avdem fra Lesja og leder i Norsk Gardsost vil fortelle om hvordan han og kona Åse Haugstad sammen har bygget opp et ysteri og om hvilke utfordringer de har hatt underveis.

ysting og elever  pascale 1 sigurd2 

Arrangører: Lena-Valle videregående skole, Nævanyttig A/S og Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk (GULL)

Påmelding:

[gravityform id=”14″ name=”Ystedag og ostekveld torsdag 17. mars”]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ystedag og ostekveld torsdag 17. mars

Årsmøte 2016 og om matsatsingen i Gjøvikregionen

Årsmøtet ble gjennomført onsdag 13. januar i Kapp næringshages lokaler. Etter gjennomgang av aktivitetene som var gjennomført i året som er gått, ble regnskapet gjennomgått.

IMG_3120

Tre personer var på valg – Linda Suleng, Morten Kleven og Gudrun Fodstad. Gudrun hadde frasagt seg gjenvalg. Linda Suleng og Morten Kleven ble gjenvalgt. Ingun Revhaug ble valgt som nytt styremedlem. Disse er da valgt for 2 år.

Morten takket Gudrun Fodstad for lang og god innsats i styret helt fra opprettelsen av GULL, med blomsteroverrekkelse.

Deretter ble aktivitetsplan for 2016 presentert og diskutert. Disse forslagene ble lagt fram:

Aktuelle temamøter:

 • mars: Fagdag Ysting og presentasjon av nytt anlegg Valle
 • Et skogtema
 • Inn på tunet – evt. fagtur
 • Landbruket og innvandringen

Andre aktiviteter: Evt. lansering av brosjyren (hvis ferdig). I tillegg kan det nye styret vurdere andre tiltak som f.eks. det å synliggjøre produkter fra og landbruket i regionen i samarbeid med andre.

Årsmøtet kom med forskjellige forslag for konkretisering av et skogfaglig temamøte; «Teknologi og skogbruk», «Gjødsling i skog» og «Videreforedling» ble nevnt. For møte/fagtur om Inn på tunet ble det understreket at kjøpere av tjenesten bør bli trukket inn som målgruppe.

Det ble understreket at møtetemaer relevante for Landkommunene må trekkes mer inn i aktivitetene. Møter om jordbrukets utfordringer i forhold til løsdriftskravet for storfe og mulig kompetansekrav i næringa ble også nevnt.

Last ned Protokoll fra årsmøte i Gull 13.1.16

MATSATSINGEN I GJØVIKREGIONEN

IMG_3122

I etterkant av selve årsmøtet orienterte Gunn Mari Rusten, daglig leder Kapp Næringshage og Ole Andreas Haukåsen, Sintef Raufoss Manufacturing ut fra temaet «Matsatsing i Gjøvikregionen. Hvor vil vi og hvor skal vi?»

Innleggene traff forsamlingen godt og skapte mye engasjement og kommentarer blant deltakerne i møtet.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2016 og om matsatsingen i Gjøvikregionen

Årsmøte 2016 og tema matsatsing i Gjøvikregionen

Onsdag 13. januar kl 1400 er det årsmøte i GULL på Kapp melkefabrikk. I tillegg til årsmøte er vil daglig leder i Kapp næringshage Gunn Mari Rusten fortelle om den nye store matsatsingen som nå finner sted i Gjøvikregionen.

matsatsing

SAKER:

 1. Årsberetning for 2015
 2.  Regnskap 2015
 3. Valg 2016
 4. Aktivitetsplan 2016
 5. Eventuelt

årsmøte 2016 bilde

 

[gravityform id=”13″ name=”Årsmøte 2016″]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2016 og tema matsatsing i Gjøvikregionen

JA, VI VIL BIOØKONOMI

P1140474

Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk samlet i i kveld var 35 personer i festsalen på Valle. Deltakerne var politikere, gardbrukere, skogbrukere, forskere, fagfolk og andre interesserte, som var samlet under overskriften «Er bioøkonomi svaret på Innlandets utfordringer?» Både innledere og de frammøtte var samstemte om at ja, «Vi vil bioøkonomi».

En av innlederne Jon Bingen beskrev hvordan kull var viktig i Napoleonskrigen rundt år 1800 og i utviklingen av industrialiseringen, mens petroleum var viktig «vant» posisjon i forhold til sprit (biobasert) i forbindelse med 1. Verdenskrig. Nå er tida inne for biobasert drivstoff bl.a. i det amerikanske forsvaret hvor 40 % av drivstoffet er biobasert. Dette er ett av flere tegn i tida som peker i retning av utviklingen av en bioøkonomi i USA, men også i store deler av verden.

 

Bingen mener Norge henger etter utviklingen i å ta i bruk bioøkonomi sammenlignet med miljøer i Sverige og andre deler av Europa, og at vi som nasjon bør kjøpe oss teknologi og kompetanse for å bygge opp egne bioøkonomiske virksomheter.

P1140476

Erik Eid Hole fra Enerigården fortalte om sin mangfoldige virksomhet på Hadeland. Også han tok for seg hvordan ulike energikilder har hatt stor betydning for utviklingen i Norge. Framveksten av vannkraft har hatt stor betydning for Norge, det hele begynte for 100 år siden. Rundt 1970 fant Norge oljen, også den har hatt stor betydning for norsk økonomi. Nå er tida inne for en bioøkonomisk periode. Han pekte på Innlandets store skogbruksressurser som har et stort potensiale for en framtidig næringsutvikling.

P1140483

Bjørn Iversen som også har arbeidet med Innlandsutvalget trakk fram noen av hovedkonklusjonene som de har kommet fram til. Det mener at Innlandet må sitte i førersetet for det grønne skifte. Et forslag er at Innlandet må etablere et nasjonalt senter for bioøkonomi. Et annet forslag er å bygge opp ny massevirkeforbrukende industri i Innlandet. Det å øke investeringene i primærskogbruket er et tredje forslag.

P1140481

Til slutt var det meningsutvekslinger. Fagfolket stilte sin lit til at politikerne vil satse på bioøkonomi. Svaret kom bl.a. fra fylkespolitiker Aud Hove som sa at hun trenger hjelp fra fagmiljøene til å ta de riktige beslutningene for å utvikle bioøkonomien i Innlandet. Alle var enige om at ja, «Vi vil bioøkonomi»

Posted in Uncategorized | Comments Off on JA, VI VIL BIOØKONOMI

Temamøte tirsdag 13. oktober – Valle

Er bioøkonomi svaret på Innlandets utfordringer?

Et felles fylkesting for Hedmark og Oppland har vedtatt at det skal utarbeides en bioøkonomistrategi for Innlandet. Også regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal bioøkonomistrategi. Spørsmålet er om Innlandet virkelig har vilje og kraft til å utnytte potensialet som bioøkonomien kan gi?

Vi har fått dyktige fagpersoner til å dele sine kunnskaper og vurderinger omkring temaet bioøkonomi. Først ute er Jon Bingen, utdannet sosiolog. Han har arbeidet mye med økonomisk omstilling, ikke minst hva som kan skje etter oljealderen.  Deretter  kommer Erik Eid Hole fra Enerigården som har arbeidet lokalt med bioøkonomi, men har etter hvert utviklet samarbeid internasjonalt om bioenergi/bioøkonomi. Siste innleder er Bjørn Iversen som i mange år har arbeidet for å utvikle norsk landbruk, bl.a. gjennom Norges Bondelag, Bioforsk og Bondens marked.

Hva kan du og vi gjøre for at disse strategiene blir til virkelig bioøkonomi?

korn3 tømmer

Program:

Kl  1830 Velkommen ved GULL
Kl  1840 Bioøkonomi  – et   politisk moteord eller en reelt svar på de globale utfordringene?
Jon Bingen – Norsk institutt for   strategiske studier og forlaget Xenophon AS
Kl  1925 Hvordan kan   skogbruket bidra til at Innlandet blir en sterk   bioøkonomiregion?
Erik Eid Hohle – Energigården
Kl 2000 Pause
Kl 2030 Hvordan kan landbruket og annen   virksomhet bidra til Innlandet som bioøkonomiregion?
Bjørn Iversen – prosjektleder,   Vestre Toten kommune
Kl  2100 Debatt om hvilke konkrete   handlinger som må til for at Innlandet følger opp ambisjonen om å være en   bioøkonomiregion?

Møtested: Lena-Valle videregående skole i festsalen på Valle.

Inngang: kr. 100,-, betales ved inngangen.

Påmelding her:

 

[gravityform id=”12″ name=”Bioøkonomi – 13. oktober”]

Last opp invitsajonen her!

bioøkonomi

Invitasjon bioøkonomi

Posted in Uncategorized | Comments Off on Temamøte tirsdag 13. oktober – Valle

Andelsjordbruket i fokus for Gjøvik-regionen

0INNLED~1

Mandag 13.april ledet Gudrun Fodstad møte om andelsjordbruk på vegne av GULL-Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk.

Rita Andersen fortalte om andelsjordbruk med mange års erfaring med styrearbeid i Øverland og Øverland Kooperativ. Øverland gård startet Norges første andelslandbruk i 2006, og Rita har vært med nesten hele tide. Hun ga en god orientering om Øverland gård – første Andelslandbruk i Norge, drevet i 10 år – 600 familier på venteliste som andelshavere! 340 inne i bruket i dag!

0RITAAN~1

Hun understreket 3 prinsipp:

 1. Dialog bonde – forbuker
 2. Åpen økonomi
 3. Bonde og forbruker deler glede og risiko

Ole Dullerud fra Lunde gård i Vestre Toten redegjorde for bruket sitt og planene og mulighetene for andelsjordbruk på Lunde gård framover.

Ole Dullerud

Jordbrukssjef Ingun Revhaug fortalte om mulige arealer i Gjøvik som burde egne seg, både kommunale (rett ved Kopperud skole) og et privat i Vardal der brukeren er interessert.

Ingun Revhaug

Morten Støyer Andersen også fra Gjøvik kommune redegjorde for Økolandsby-ideen og nevnte samme areal i Gjøvik som Ingun hadde nevnt som mulig også for dette konseptet. Eller vist til eksemplet Huldra Økogrend i Hurdal.

MORTEN~1

Det var ca 20 personer som deltok på dette åpne møte i Gjøvik rådhus som til tross for få deltakere ble et godt og inspirerende møte!

Oppland Arbeiderblad ga møtet og tema stor spalteplass – Last opp avisoppslag 16.april 2015 her!

Presentasjon1

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Andelsjordbruket i fokus for Gjøvik-regionen

Åpent møte om ANDELSLANDBRUK

annonse andelslandbruk

Mandag 13. april kl 18-21

Rådhuset på Gjøvik

 

Program

18:00-18:10 Velkommen

18:10-19:00 > Foredrag med Rita Amundsen

Rita er andelshaver i Øverland i Bærum. Hun har også mange års erfaring med styrearbeid i Øverland og Øverland Kooperativ. Øverland gård startet Norges første andelslandbruk i 2006, og Rita har vært med nesten hele tiden.

19:00-19:15 > Ole Dullerud forteller om muligheter til å starte andelslandbruk på hans gård i Vestre Toten

Ole har lang erfaring med Inn på tunet, der han driver arbeidstrening for mennesker med psykiske lidelser. Tidligere drev han også med tilrettelagt undervisning for grunnskoleelever og gårdsbarnehage.

19:15-19:45 > Kaffe og noe å bite i

19:45-20:15 > Ingun Revhaug og Morten Strøyer Andersen forteller om mulighetene på Gjøvik

Ingun er jordbrukssjef og Morten er klima- og miljørådgiver i Gjøvik kommune. Ingun har klare tanker rundt temaet andelslandbruk og Morten har blant annet sett på hva konseptet «økolandsby» kan bidra med i et klimaspørsmål i kommunen.

20:15-21:00 > Drodling og kreativt samvær om veien videre

Pris for møtet kr 50 – betales ved inngang

Last ned invitasjonen her: Invitasjon temamøte april – Andelslandbruk

Posted in Uncategorized | Comments Off on Åpent møte om ANDELSLANDBRUK

Klar tale om landbrukets fortid og framtid

Tirsdag 13.januar var det årsmøte  i GULL -Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk. Se styresammensetningen her! Etter årsmøtet ønsket Gudrun Fodstad alle velkommen  til temamøte i GULL. Møtet fant sted i Vitensenteret, Gjøvik med 37 tilhørere.

Da holdt tidligere departementsråd Per Harald Grue foredraget “Fortid og framtid i landbruket – muligheter og utfordringer i det 21.århundre” på temamøte i GULL-

 

Grue la vekt op betydningen av landbruket, økonomisk, sysselsettings- og bosettingsmessig. Han kunne fortelle at den totale produksjonsverdien av jordbruksbaserte matvarer er 110 milliarder kroner (omfatter primærproduksjon +foredlet vare). Sysselsettingen i jordbruket på 50 000 årsverk + 40 000 årsverk i industrien, dvs. til sammen 90 000 årsverk. Forsamlingen var lydhøre og fikk med seg mye i løpet av denne kvelden.

DSC_0134

Grue sa at norsk landbrukspolitikk er spesiell bl.a. fordi jordbruksproduksjonen foregår over hele landet, takket være bevisste politiske valg. Mens overføringene fra staten til landbruket utgjorde 2 % av statsbudsjettet i 1980, utgjør det i 2014 bare 0,5 % av statsbudsjettet.

Ellers trakk han fram at jordbruket i enda større grad må ta et ansvar for å bidra til reduserte klimagassutslipp, men at klimaregnskapene må være reelle.

DSC_0141

Verdens framtidige etterspørsel forventes å øke med 50 % på 20 år fra 2010 til 2030. Tilsvarende økning er 20 % økt behov i Norge. Det betyr at en forventer en betydelig prisøkning på matvarer i årene som kommer.

Grue mener at norsk landbrukspolitikk har vært en suksesshistorie takket være den norske samhandlingsmodellen som bl.a. handler om jordbruksoppgjøret der partene finner fram til en avtale om pris og inntektsutviklingen.

For at jordbruket skal ha en god framtid i Norge må modellen opprettholdes, og det er nødvendig at bønder bl.a. har oppdatert kunnskap om marked og produksjon. Last ned presentasjonen til Per Harald Grue her: Gjøvik og Valle 13.1. 2015!

DSC_0146

Etter at mange i salen stilte spørsmål og fikk gode svar, holdt også tidligere leder i Norges Bondelag Bjørn Iversen et foredrag om samme tema. Iversen trakk bl.a. fram hvordan den norske landbrukspolitikken hadde bidratt til brukbare økonomiske betingelser for gardsbruk med ulike størrelser i ulike deler av landet. Han pekte også på at Norge trenger både en jordbruksproduksjon med distribusjon av råvarer via bl.a. samvirkeorganisasjonene, samtidig med at lokal matproduksjon og distribusjon er et verdifullt supplement til den ordinære produksjonen.

Bjørn Iversen mener landbruksmiljøene bør sette seg nærmere inn begrepet bioøkonomi i tida som kommer. Han tror dette er et begrep som blir viktig for samfunnsutviklingen. Last ned Bjørn Iversens presentasjon her: Landbruk i fortid og framtid, 13.1.15

Posted in Uncategorized | Comments Off on Klar tale om landbrukets fortid og framtid

TEMAMØTE 13. JANUAR: Fortid og framtid i landbruket – Muligheter og utfordringer i det 21. århundre

Tidligere departementsråd i Landbruks- og matdepartementet Per Harald Grue foredrar om  «FORTID OG FRAMTID I LANDBRUKET – MULIGHETER OG UTFORDRINGER I DET 21. ÅRHUNDRE».

phg

Per Harald Grue var departementsråd i Landbruks- og matdepartementet fra 1985 til 2009. Han kom til Landbruksdepartementet allerede i 1972 og har vært med å prege norsk landbruk de siste 40 år!

Tid: Tirsdag 13. januar kl 1900

Sted: Vitensenteret, Brennerigata 1, Gjøvik • møterom «Kulturloftet»

Påmelding til møtet innen tirsdag 6. januar på www.vilskape.no – se under

Inngang kr 100,– Deltagere på årsmøtet går inn gratis

ÅRSMØTE I GULL – Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk

13. januar 2015 kl 17.30
årsmøte

SAKER:

 • Årsberetning for 2014
 • Regnskap 2014
 • Valg
 • Aktivitetsplan 2015
 • Eventuelt

Sted: Vitensenteret, Brennerigata 1, Gjøvik • møterom «Kulturloftet»

MELD DEG PÅ HER:

[gravityform id=”11″ name=”Temamøte 13. januar 2015″]

Posted in Arrangement | Comments Off on TEMAMØTE 13. JANUAR: Fortid og framtid i landbruket – Muligheter og utfordringer i det 21. århundre

Grøna – et spennende sted for bygningsvernere – referat fra temamøte 18. september

Lysbilde1

Det var 25 frammøtte. Ole Helmer Bjørlien ønsket velkommen på vegne av GULL. Deretter tok Per Idar Vingebakken oss med  rundt  ute og fortalte om bakgrunnen for kjøpet av den gamle skysstasjonen og gården fra 1700-tallet i 2011. Han fortalte videre om sine planer med bruken av de restaurerte bygningene og kulturlandskapet rundt, som del av sin egen gård Nordås med melke og kjøttproduksjonen og kjøttforedling. Det han kalte Nordås i fortid og framtid. Målgruppen var tenkt bedriftsmarkedet ( kurs og konferanser) samt pedagogisk  tilrettelegging for barn og ungdom, samt evnt. utleie til bryllup, konfirmasjoner og lignende.

Det ble på runden vist til ulike typer restaureringer ved de ulike husene og i kulturlandskapet. Her kom bygningsvernrådgiver Trond Raddum og ansatt ved kulturavd i Fylkeskommunen, Tore Rødbergshagen med innspill i forbindelse med ulike vurderinger som var blitt gjort.

I Pausa ble det servert  rundstykker, kaffe og kake i stua på Grøna. Etterpå presenterte Trond Raddum bilder og fortalte om «Fornyet bruk av eldre landbruksbygninger i Oppland og Hedmark.

Under foredraget kom flere med spørsmål og egne erfaringer bla. i arbeid med søknader om ulike tilskudd som Norsk Kulturminnefond, UNI-stiftelsen, SMIL-midler, Innovasjon Norge, og Fylkeskommunens kulturavd.. Sparebankstiftelsen, og Norsk Kulturarv ble også nevnt.

Vingebakken fortalte om hva han hadde søk av tilskudd fra 10 ulike instanser og hva han hadde lykkes i  å motta i støtte fra 8 av  ulike støtteordninger, inkl Riksantikvaren.

Her kom Tore Rødbergshagen inn på hva han mente var årsaken til Vingebakken`s forholdsvis gode støtte:

 • Vingebakkens personlige henvendelse til ledelsen i Fylkeskommunen om å få presentere sine tanker og planer.
 • Tiltakets mangfold og omfang.
 • Næringstilknytning til hans eksisterende virksomhet på Nordås. Og i et historisk perspektiv.
 • Ikke bare et rent personlig tiltak, men også et samfunnsmessig og pedagogisk tiltak for barn og ungdom.
 • Vingebakkens synlige engasjement og gjennomføringsevne i det som allerede var gjort for egen regning. Samt  grundig gjennomtenkte løsninger og planer i søknadene om tilskudd.

Møte ble avsluttet kl 2130.

Refr. Ole Dullerud

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Grøna – et spennende sted for bygningsvernere – referat fra temamøte 18. september