Bønder som lykkes!

Bønder med allsidig kompetanse er bønder som lykkes. Det er den korte oppsummeringen av temakvelden 29. mars.

IMG_0704

Landbruket før

Olaf Nøkleby fortalte litt av Valles historie, bl.a. at utdanningen for 100 år siden hadde fokus på mangesyssleri der bonden var avhengig av å beherske flere fag og ferdigheter. Et møte på Gjøvik mellom statsminister Gunnar Knutsen og herredsagronomen i Østre Toten Kristian Tollersrud var avgjørende for etableringen av Valle som landbruksskole i 1917.

Landbruket nå

FullSizeRender[1]

Bjørn Gunnar Hansen har godt grunnlag for å si hva som er avgjørende for å lykkes. Å være en god bonde krever bl.a. fagkompetanse, lederkompetanse, personlig kompetanse, sosial kompetanse. I sitt forskningsarbeid har han bevist at bønder med agronomutdanning får bedre økonomiske resultater de uten slik utdanning.

Som en del av den personlige kompetansen snakket han om det å være motivert og være på hogget som viktige egenskaper, sammen med godt humør og det å ta ansvar. Han hadde mange sitater fra bønder som var intervjuet i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid. Ett av dem: “Eg føretrekkjer å snakke med dei som er optimistar, dei negative prøver eg å unngå. Då blir eg berre i dårleg humør.” Se Bjørn Gunnar Hansens presentasjon på temamøte om hvordan bonden lykkes.

Framtidens landbruk

FullSizeRender[3]

Johan Høstmælingen skulle svar på hvordan kan landbruket utnytte sine fortrinn. Han viser til at landbruk blir mer og mer anerkjent og populært, men la også vekt på at bondeyrket krever allsidig kompetanse. Det viser seg bl.a. ved at småbruk er det mest søkte ordet på portalen FINN. Det er en tendens til at folks interesse for det lokale er økende, interessen for bunad er økende. Folk er opptatt av sine røtter!

IMG_0714

Dessuten er det økende behov for mat fordi verdens befolkning øker. Hvordan skal vi klare å produsere nok mat til 9 milliarder mennesker i 2050? Han fastslo at mat er en maktfaktor. En av løsningene for økt matproduksjon er bruk av ny teknologi, mener Høstmælingen, både ved produksjon av mat, men ved omsetning av lokale produkter. Mulighetene er mange, og yrker for produksjon av mat blir mer populært.

Se video om Mat fra Toten

Drøfting

Det var ca. 30 personer til stede i festsalen på Valle som fikk oppleve tre gode foredrag. De frammøtte var fra 16 år og oppover, og det ble mange refleksjoner om hvordan bygge kompetanse, hvordan sørge for økt matproduksjon, hvordan kan ny teknologi innvirke på norsk landbruk, m.m.

FullSizeRender[2]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Bønder som lykkes!

Temamøte 29. mars: Hvordan lykkes som bonde i 2017?

Onsdag 29. mars kl 1830 inviterer vi til temamøte på Lena-Valle vgs, avd. Valle – festsalen

Da har vi invitert to fagpersoner med ulik bakgrunn til å svare på dette spørsmålet, Bjørn Gunnar Hansen fra Tine og Johan Høstmælingen fra reklamebyrået Ferskvann. Mens Bjørn Gunnar Hansen har skrevet en doktorgrad om for økonomi og utdanning i landbruket, har Johan Høstmælingen lite bakgrunn fra landbruket. Han har derimot betraktet landbruket fra sidelinjen og har blitt godt kjent med ungdom og voksne som satser på landbruket.

Valle er 100 år i 2017. Tidligere rektor Olaf Nøkleby vil fortelle om noen av utviklingstrekkene i løpet av den tida skolen har eksistert. Last ned invitasjonen Hvordan lykkes som bonde i 2017  Påmeldinga under!

_B2A3451_WEB

Programmet

Kl 1830    Kaffe med tilbehør

Kl 1900    Velkommen

Kl 1905    Valle er 100 år i 2017- et historisk tilbakeblikk

    ved Olaf Nøkleby

Kl 1925    Hva kan bonden gjøre for å lykkes?

  ved Bjørn Gunnar Hansen

Kl 2000    Hvordan kan landbruket utnytte sitt fortrinn? v/Johan Høstmælingen

Kl 2030  Drøfting i plenum

Hva kan vi gjøre for å bidra at bonden og landbruket lykkes?

Kl 2130    Slutt

[gravityform id=”17″ name=”Hvordan lykkes som bonde i 2017″]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Temamøte 29. mars: Hvordan lykkes som bonde i 2017?

Gjøvikregionens satsing på bioøkonomi og årsmøte i GULL

Onsdag 18. januar kl 1300 er det fokus på Gjøvikregionens satsing på bioøkonomi.

Da vil regionsjef Tore Jan Killi og Gunn Mari Rusten orientere om satsingene innen bioøkonomi, bl.a. det som gjelder mat og landbruk. Et av spørsmålene som stilles er “Hvordan kan GULL arbeide for å bygge opp under Gjøvikregionens satsing på bioøkonomi?”

Arrangementet finner sted hos Gjøvikregionen Utvikling, Stasjonsbygningen, Jernbanetorget 3, Gjøvik (Inngang via Turistkontoret)

arsmote-2017

Etter denne faglige innledningen er det årsmøte:

SAKER

 1. Årsberetning for 2016
 2.  Regnskap 2016
 3. Valg 2017
 4. Aktivitetsplan 2017
 5. Eventuelt

[gravityform id=”16″ name=”Årsmøte 2017″]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gjøvikregionens satsing på bioøkonomi og årsmøte i GULL

Fra “Det grønne ordskifte” til “Det grønne skifte”

I det åpne møtet på NTNU – Gjøvik 12. oktober ble det satt fokus på økt bruk av tre som råvare.  Steinar Lyshaug fra GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk) ledet møte om bruk av tre.

evenm

Først ute var skogambassadør Even Mengshoel som ga den frammøtte forsamlingen en god gjennomgang av status og mulighetene for å utvikle nye virksomheter basert på skogen i Innlandet. Innlandet er Norges viktigste skogbruksregion. Det vises bl.a. ved at det er så mange som 280 treindustribedrifter i Innlandet. Likevel er det slik at eksporten av tømmer fra Norge har vært sterkt økende de siste årene. Slik sett er det et potensiale for at mer av avvirket skog blir foredlet lokalt.

p1160007

Han gikk gjennom de mange mulighetene som ligger i å utnytte trær til ulike formål som å produsere tekstiler, plastmøbler, biodrivstoff, tremøbler, hus, bruer, m.m. Poenget å bruke tømmer som råvare ved å bruke grønne karboner som erstatning for svarte karboner. Det er likevel bruk av tre til hus og store konstruksjoner som vil ha størst betydning for skogbruket i Innlandet.

Mengshoel synes at mye det siste året har dreid som om “Det grønne ordskifte”. Hans budskap var at tiltak må iverksettes for å få et reelt “Grønt skifte”. I så måte håpet han at Skogmeldinga som ble presentert på Gjøvik 14. oktober skulle gi et viktig bidrag.

Jan Steinar Egenes fra NTNU kunne fortelle at deres satsing på “Bærekraft” er den faglige tilnærmingen til økt bruk av tre. På Gjøvik skjer gjennom et tverrfaglig samarbeid for tre og bærekraft mellom de tre seksjonene “Bygg-geomatikk-realfag”, “Elektro og maskin” og “Økonomi”. Takket være dette samarbeidet mener Egenes at NTNU har mye å bidra med for å utvikle nye innovative produkter og bedrifter. Ved bl.a. å bruke robotstyrte sager og freser er det mulig å designe til unike produkter. Ett eksempel er utviklingen av 3D-printet paviljong som er konstruert av NTNU.

ntnu_paviljong

Både Mengshoel og Egenes kom med spennende eksempler på bruk av tre i bygg først og fremst fra Norge, men også fra Østerrike, Sveits, England. De fleste eksemplene er tre brukt på nye måter – nye konstruksjonsmåter – og nytt design. Flere av byggene er såkalte signalbygg, jamfør Vikingskipet på Hamar.

janse

Siste foredragsholder var Tore Bergsveen fra Hunton. Det er spesielt konkret siden bedriften med navn oppkalt etter Hunnselva er 126 år – øker omsetning og ansatte fra år til år. I 2016 har bedriften budsjettert med en omsetning på 435 millioner kroner. Bergsveen tror det er innen rekkevidde.

p1160036

Hunton gjør stadig nye grep og forbedringer til tross for høy alder. Fra å ha vært en bedrift som produserer porøse trefiberplater har de skapt stadig nye produkter. Ved å koble ulike elementer har Hunton laget veggsystemer, taksystemer, ja så tilslutt blir det til Huntonhus. Stadig nye produkter har ført til at Hunton nå bygger en ny fabrikk på Skjerven skog. Bedriften har kjøpt en 150 dekar eiendom der. Målet er at den nye produksjonen settes i gang sommeren 2018.

toreb

På temamøtet om tre fikk de frammøtte mange spennende impulser, og nye kontakter ble etablert. Dermed håper vi at møtet har vært til spirer til ytterligere verdiskaping med bruk av tre!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fra “Det grønne ordskifte” til “Det grønne skifte”

Temamøte om bruk av tre 12. oktober 2016

Onsdag 12 oktober inviteres du til en spennende med temamøte om trebruk.

Det foregår 12. oktober kl 1830-2100 Eureka Auditoriet på NTNU Gjøvik

p1060339 bruk-av-tre

Program:

 • 1830-1845      Velkommen og servering av kaffe med noko attått ved GULL
 • 1845-1915      Hva er status for bruk av tre i Innlandet, og hva er realiteten for   videre utvikling? – Skogambassadør Mengshoel
 • 1915-1955      Hva er fokus hos NTNU i forhold til bruk av tre? – Jan Steinar Egenes
 • 1955-2035      Hunton Fiber as. Hva er produktene i dag og hva er planene fremover? – Tore Bergsveen
 • 2035-2100       Diskusjon, spørsmål og oppsummering

Last ned invitasjon-bruk-av-tre

Påmelding       

 • Frist for påmelding:   mandag 10 oktober. – fyll ut skjemaet under.
 • Inngangspenger:        kr 100 pr pers

I en tid der det snakkes mye om både bioøkonomi og det «grønne skiftet», er det viktig å spre litt info rundt hva som skjer lokalt og regionalt. Even Mengshoel er skogambassadør for Hedmark og Oppland. Han kommer for å snakke om bruk av tre fra sitt ståsted.

Vi har i tillegg fått tak i Jan Steinar Egenes som er universitetslektor ved NTNU, der han underviser innen byggfaget. Egenes har lang fartstid innen rådgivning, prosjektering, byggeledelse og forskning i forhold til store og små bygg. I tillegg sitter Egenes i styringsgruppen og arbeidsgruppen for prosjektet “Trekompetanse Innlandet” samt at han er styremedlem for prosjektet “Trehus Innlandet”.

På Gjøvik har vi en meget fremoverlent treforedlingsbedrift ved navn Hunton Fiber as, og vi har vært så heldig å få med oss Tore Bergsveen som er HR ansvarlig ved bedriften til å fortelle om hva de produserer, og ikke minst om planene fremover.

PÅMELDING TIL:

[gravityform id=”15″ name=”Temamøte om bruk av tre”]

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Temamøte om bruk av tre 12. oktober 2016

Interesse for å yste ost i Gjøvikregionen!

0DSC_0950

Torsdag 18. mars var det ystedag og ostekveld på Lena-Valle videregående skole. Pascale Baudonnel hadde mange interesserte tilhørere i løpet av dagen. Først, på dagtid, fikk 10 deltakere ta del i ysting av 150 liter melk fra Presteseter. Blant deltakerne var det flere gårdbrukere som er nysgjerrig på om ysting kan være en måte å øke verdiskapingen for garden. En mulighet er å leie ysteriet på Valle for å prøve ut sine ideer. Deltakerne kom fra Gjøvik, Østre og Vestre Toten.

DSC_0967

En viktig del av dagen handlet om at Pascale Baudon skulle prøve ut ystestasjonen som er utviklet av Ragnar Grimstad for skolen. Den besto prøven!
Deltakerne fikk delta på ysting av hvit fastost først og deretter brunost. Pascale fortalte om melk, melkekvalitet, bruk av bakterier, løype, fnokketid, dvs. at melke koaguleres til ostemasse, m.m. Alt ble gjennomført i praksis med Pascale forklarende om alle detaljer, med kunnskap og erfaringer gjennom mange år. Noe melk var surnet i forkant og av ostemassen ble det laget ferskost, smaktilsatt med bergmynte fra Toten og noe hvitløk.

DSC_0985

På kvelden fortalte Pascale Baudonnel om erfaringene fra dagen, og mulighetene for andre til å etablere et ysteri. Blant temaene hun gikk gjennom var de to alternative måtene å yste på, med bruk av pasteurisert eller upasteurisert melk.
Ragnar Grimstad fortalte om prosessen sammen med skolen å få utviklet ystestasjonen, og hvilke modeller han kan produsere for dem som vil etablere et ysteri.

sigurd

Hovedtema for kvelden var ost og næringsutvikling. Sigurd Avdem fra Lesja fortalte de 30 frammøtte om et eventyr som han og kona Åse Haugstad har fått til gjennom en del år. Det hele begynte for ca. 20 år siden, men selve ysteriet ble etablert for 10 år siden, og nå har gått fra å ha en arbeidsplass til arbeidsplass for sju personer. Blant dere oster er ble Fjelldronning, pultost og Hulderost. Huldreosten er sågar en ost som verdens beste restaurant i København kjøper fra Avdem gardsysteri.

Flere som deltok på ystedagen og ostekvelden synes å være interessert å leie ysteriet på Lena-Valle vgs, men noen også vurdere å starte opp med ysting på egen gard.

IMG_3482

Til slutt fikk alle kveldgjestene besøke ysteriet og fikk følge siste del av brunostkokingen som ble avsluttet ved midnatt.

En dag og en kveld med mye kunnskap, mening og håp om osteproduksjon på Toten og i Gjøvikregionen.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Interesse for å yste ost i Gjøvikregionen!

Ystedag og ostekveld torsdag 17. mars

På dagen 17. mars inviteres gårdbrukere, kokker, næringsmiddelbedrifter og andre som vil delta på en dag med en introduksjon til ysting og bli kjent med skolens nye ystestasjon. Ragnar Grimstad fra firmaet Nævanyttig presenterer skolens nye ystestasjonen. Pascale Baudonnel fra Aurland vil lage ulike typer ost og samtidig gi faglige begrunnelser for framgangsmåtene. Arrangementet er på Lena-Valle videregående skole avdeling Valle, og programmet er fra 0800-1500. Last ned Invitasjon og program YSTEDAG! Maksimalt 10 deltakere – Det er nå fullt, dvs. ingen ledige plasser pr. 9. mars

pascale2 ragnar IMG_2975

På kvelden 17. mars inviteres alle med interessert for og er opptatt av ost og ysting som bidrag til næringsutvikling for bygdene i Oppland. Dette foregår I festsalen på Lena-Valle videregående skole, avdeling Valle, programmet starter kl 1900 og varer til kl 2200. Last ned Invitasjon og program OSTEKVELD

facebookliker

Påmelding nederst. Dette er innholdet:

 • Først vil skolen presenterer arbeidet med opplæring i ysting.
 • Ragnar Grimstad fra firmaet Nævanyttig vil presentere en  nyutviklet ystestasjon.
 • Pascale Baudonnel fra Aurland tar for seg muligheter med lokalprodusert ost og lokale ysterier.
 • Sigurd Avdem fra Lesja og leder i Norsk Gardsost vil fortelle om hvordan han og kona Åse Haugstad sammen har bygget opp et ysteri og om hvilke utfordringer de har hatt underveis.

ysting og elever  pascale 1 sigurd2 

Arrangører: Lena-Valle videregående skole, Nævanyttig A/S og Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk (GULL)

Påmelding:

[gravityform id=”14″ name=”Ystedag og ostekveld torsdag 17. mars”]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ystedag og ostekveld torsdag 17. mars

Årsmøte 2016 og om matsatsingen i Gjøvikregionen

Årsmøtet ble gjennomført onsdag 13. januar i Kapp næringshages lokaler. Etter gjennomgang av aktivitetene som var gjennomført i året som er gått, ble regnskapet gjennomgått.

IMG_3120

Tre personer var på valg – Linda Suleng, Morten Kleven og Gudrun Fodstad. Gudrun hadde frasagt seg gjenvalg. Linda Suleng og Morten Kleven ble gjenvalgt. Ingun Revhaug ble valgt som nytt styremedlem. Disse er da valgt for 2 år.

Morten takket Gudrun Fodstad for lang og god innsats i styret helt fra opprettelsen av GULL, med blomsteroverrekkelse.

Deretter ble aktivitetsplan for 2016 presentert og diskutert. Disse forslagene ble lagt fram:

Aktuelle temamøter:

 • mars: Fagdag Ysting og presentasjon av nytt anlegg Valle
 • Et skogtema
 • Inn på tunet – evt. fagtur
 • Landbruket og innvandringen

Andre aktiviteter: Evt. lansering av brosjyren (hvis ferdig). I tillegg kan det nye styret vurdere andre tiltak som f.eks. det å synliggjøre produkter fra og landbruket i regionen i samarbeid med andre.

Årsmøtet kom med forskjellige forslag for konkretisering av et skogfaglig temamøte; «Teknologi og skogbruk», «Gjødsling i skog» og «Videreforedling» ble nevnt. For møte/fagtur om Inn på tunet ble det understreket at kjøpere av tjenesten bør bli trukket inn som målgruppe.

Det ble understreket at møtetemaer relevante for Landkommunene må trekkes mer inn i aktivitetene. Møter om jordbrukets utfordringer i forhold til løsdriftskravet for storfe og mulig kompetansekrav i næringa ble også nevnt.

Last ned Protokoll fra årsmøte i Gull 13.1.16

MATSATSINGEN I GJØVIKREGIONEN

IMG_3122

I etterkant av selve årsmøtet orienterte Gunn Mari Rusten, daglig leder Kapp Næringshage og Ole Andreas Haukåsen, Sintef Raufoss Manufacturing ut fra temaet «Matsatsing i Gjøvikregionen. Hvor vil vi og hvor skal vi?»

Innleggene traff forsamlingen godt og skapte mye engasjement og kommentarer blant deltakerne i møtet.

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2016 og om matsatsingen i Gjøvikregionen

Årsmøte 2016 og tema matsatsing i Gjøvikregionen

Onsdag 13. januar kl 1400 er det årsmøte i GULL på Kapp melkefabrikk. I tillegg til årsmøte er vil daglig leder i Kapp næringshage Gunn Mari Rusten fortelle om den nye store matsatsingen som nå finner sted i Gjøvikregionen.

matsatsing

SAKER:

 1. Årsberetning for 2015
 2.  Regnskap 2015
 3. Valg 2016
 4. Aktivitetsplan 2016
 5. Eventuelt

årsmøte 2016 bilde

 

[gravityform id=”13″ name=”Årsmøte 2016″]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Årsmøte 2016 og tema matsatsing i Gjøvikregionen

JA, VI VIL BIOØKONOMI

P1140474

Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk samlet i i kveld var 35 personer i festsalen på Valle. Deltakerne var politikere, gardbrukere, skogbrukere, forskere, fagfolk og andre interesserte, som var samlet under overskriften «Er bioøkonomi svaret på Innlandets utfordringer?» Både innledere og de frammøtte var samstemte om at ja, «Vi vil bioøkonomi».

En av innlederne Jon Bingen beskrev hvordan kull var viktig i Napoleonskrigen rundt år 1800 og i utviklingen av industrialiseringen, mens petroleum var viktig «vant» posisjon i forhold til sprit (biobasert) i forbindelse med 1. Verdenskrig. Nå er tida inne for biobasert drivstoff bl.a. i det amerikanske forsvaret hvor 40 % av drivstoffet er biobasert. Dette er ett av flere tegn i tida som peker i retning av utviklingen av en bioøkonomi i USA, men også i store deler av verden.

 

Bingen mener Norge henger etter utviklingen i å ta i bruk bioøkonomi sammenlignet med miljøer i Sverige og andre deler av Europa, og at vi som nasjon bør kjøpe oss teknologi og kompetanse for å bygge opp egne bioøkonomiske virksomheter.

P1140476

Erik Eid Hole fra Enerigården fortalte om sin mangfoldige virksomhet på Hadeland. Også han tok for seg hvordan ulike energikilder har hatt stor betydning for utviklingen i Norge. Framveksten av vannkraft har hatt stor betydning for Norge, det hele begynte for 100 år siden. Rundt 1970 fant Norge oljen, også den har hatt stor betydning for norsk økonomi. Nå er tida inne for en bioøkonomisk periode. Han pekte på Innlandets store skogbruksressurser som har et stort potensiale for en framtidig næringsutvikling.

P1140483

Bjørn Iversen som også har arbeidet med Innlandsutvalget trakk fram noen av hovedkonklusjonene som de har kommet fram til. Det mener at Innlandet må sitte i førersetet for det grønne skifte. Et forslag er at Innlandet må etablere et nasjonalt senter for bioøkonomi. Et annet forslag er å bygge opp ny massevirkeforbrukende industri i Innlandet. Det å øke investeringene i primærskogbruket er et tredje forslag.

P1140481

Til slutt var det meningsutvekslinger. Fagfolket stilte sin lit til at politikerne vil satse på bioøkonomi. Svaret kom bl.a. fra fylkespolitiker Aud Hove som sa at hun trenger hjelp fra fagmiljøene til å ta de riktige beslutningene for å utvikle bioøkonomien i Innlandet. Alle var enige om at ja, «Vi vil bioøkonomi»

Posted in Uncategorized | Comments Off on JA, VI VIL BIOØKONOMI