Fagskoleutdanning innen landbruksfag

22.november 2022 kl 1900 i Teams – påmelding under

GULL, Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk, inviterer til temamøte om fagskole-utdanninger i landbruket. Fagskolen Innlandet på Gjøvik har en rekke tilbud som er populære blant mange som ønsker faglig påfyll til sitt arbeid innen landbruket. Kompetanse er nøkkelen til utvikling og nyskaping. Hva er fagskoleutdanning og hvilken kompetanse gir det? Hvem etterspør denne utdanningen?

Program

Kl 1900 Innledning om dagens tema
v/GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk), styremedlem Hans C. Endrerud
Kl 1905 Fagskoleutdanningene ved Fagskolen i Innlandet
Ved Faglig leder landbruk, Marit Ruud Skolseg, Fagskolen i Innlandet
Kl 1950 Pause
Kl 1955 Erfaringer som fagskolestudent
Ved Avdelingsleder landbruk, Åge Flegstad, Lena-Valle videregående skole
Kl 2015 Spørsmål og kommentarer til innlederne
Benytt «hånda» for å stille spørsmål eller gi en kommentar, eller skriv inn i chat. Møteleder styrer denne delen av møtet
Kl 2030 Avslutning

Påmelding

Seinest 21. november – lenke til møtet sendes ut til påmeldte E-postadresser

Fagskoleutdanning innen landbruksfag

22. november 2022
 • Brukes ved utsending av lenke til Teams-møtet
Posted in Arrangement | Comments Off on Fagskoleutdanning innen landbruksfag

Landbruksutdanning og årsmøte

Vi ønsker deg velkommen til et foredrag om landbruksutdanningen før og nå og årsmøte 15. mars 2022 kl 1400 i Teams

Bilde fra video om plantekultur for voksenagronomer

Landbruksutdanning før og mest nå

Morten Kleven – Lena-Valle vgs presenterer

• Hvordan var utdanningen særlig for voksne før skolereformene • Framveksten av voksenagronomutdanningen • Utvikling av voksenagronomutdanningen • Digitalisering av utdanningen • Eksempler på digitale læremidler

Årsmøtesaker i GULL:

1. Årsberetning for 2021 2. Regnskap 2021 3. Valg 4. Drøfting program for 2022 5. Eventuelt

Påmelding er nødvendig på siden www.vilskape.no innen 13. mars. 

Påmelding til "Landbruksutdanning og årsmøte"

NB! E-post blir sendt den 14. mars til de påmeldte med lenke til Teams for deltakelse!

Årsmøtepapirer Årsberetning for 2021

Posted in Arrangement | Comments Off on Landbruksutdanning og årsmøte

Spennende kveld 25. januar med et krevende tema

Lederen i Norges Bondelag Bjørn Gimming og Odd Hveem fra Toten løkpakkeri

Temaet var «matdistribusjon og bærekraft». Alle ble ønsket velkommen i Teams av GULLs Morten Kleven. Han viste bl.a. til nyheten om at dagligvarekjedene har forpliktet seg til et mål om å ha en norsk grøntandel på 50 % mot 2035.

Deretter fulgte ordfører Bror Helgestad han hadde sett fram til å vise fram Toten til de besøkende. Han kunne fortelle at Østre Toten er blant landets største grønnsakskommuner og at denne verdiskapingen er svært viktig. Vi som bor her og i dette landet er svært privilegerte. I et internasjonalt perspektiv er tilgangen til mat et svært viktig tema.

Som svar på spørsmålet Hvilke bærekraftutfordringer finnes ved lagring og distribusjon av norsk frukt og grønt av god kvalitet til forbrukeren?, svarte Mette Thomsen og Pia Heltoft Thomsen fra Nibio dette i sin oppsummering: Lagrings prosessen begynner når produktet tas opp av jorden. Følgende faktorer er viktig

 • Transport etter høsting er del av lagringen
 • Kontroll over lagrings forholdene under innlagring redusere svinn
 • Unngå temperatur hopp i lagringssesongen
 • Viktig med god oppfølging/vedlikehold av lagrene, kjøleanlegg, vifter osv.
 • Unngå å spre smitte mellom lagre/regioner.

Espen Gultvedt fra Bama kunne fortelle at de har et langsiktig samarbeid med Gartnerhallen som representerer 1030 produsenter i hele landet. Bama omsetter 170 000 tonn med norskproduserte produkter, 34 % av deres omsetning er norskprodusert frukt og grønt. Bama har samarbeidsavtaler med mange pakkerier rundt i landet. Espen Gultvedt reklamerte for produsentpakkeriet på Frosta, og mente at totenbøndene kunne lære noe av dem.

Ingvill Størksen fra Coop kunne fortelle at norskandelen av frukt og grønt er 36,6 %, og de er størst merkebruker av «Nyt Norge». Coop er tydelige på sitt budskap om bærekraft. Størksen orienterte også om Coops investeringer i kjøl, frys og sval for å sikre god oppbevaring av frukt og grønt både på lager og i butikk. Hun nevnte også utvidelsen av Coops sentrallager CLog, og understreket at det i dag ikke er gjort vedtak som påvirker Coops produsenter. Sentraliseringen gjøres for å øke effektivitet, både med tanke på pris til kunde og friske varer til butikkene En begrunnelsen som ble gitt var for unngå at det kjøres tomme lastebiler en vei. Flere var kritiske til Coops politikk og mente at det kunne føre galt av sted.

Lederen i Norges Bondelag Bjørn Gimming begynte sitt innlegg med å minne om de store utfordringene som norsk landbruk er midt oppe i, men høye råvarepriser og ikke minst skyhøye strømpriser. Dette er særdeles krevende. Også Bjørn Gimming reiste en pekefinger mot Coops strategi og mente at dette kunne føre til at det kunne bli mindre attraktivt å være gardbruker. Han la vekt på betydningen av rekruttering til landbruket.

Bjørn Gimming trakk fram de seks hovedpunktene i «Traaseth-utvalgets» konklusjoner https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/marked-og-pris/grontsektoren-mot-2035

Det var ca 30 personer til stede på dette temamøte med deltakere fra sentrale Østlandet, øst og vestsida av Mjøsa.

Posted in Arrangement | Comments Off on Spennende kveld 25. januar med et krevende tema

Temamøte: Matdistribusjon og Bærekraft

Tirsdag 25. januar 2022 kl. 18.30

Hvor?

Digitalt (Teams)

GULL, Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk, inviterer til møte hvor vi ønsker å belyse hvordan utfordringer med matdistribusjon kan løses best mulig i samarbeid mellom bl.a. produsent, grossist og butikker for å sikre kvalitet for forbruker og bærekraft for bedrifter og samfunn.

Program

Kl. 18.30   Velkommen ved GULL

Kl. 18.40   Innledning v/ ordfører Bror Helgestad – Østre Toten kommune

Kl. 18.50   Hvilke bærekraftutfordringer finnes ved lagring og distribusjon av   norsk   frukt og grønt av god kvalitet til forbrukeren? v/Mette Thomsen og Pia   Thomsen – Nibio

Kl. 19.20   Hva er viktig for forbrukeren med tilgang på norsk frukt og grønt og bærekraft?

Kl. 19.30   Hvordan ønsker Bama å organisere lagring og distribusjonen av norsk   frukt og grønt på en bærekraftig måte, og som sikrer   forbrukere mat av god kvalitet? v/Norskansvarlig Espen Gultvedt

Kl.19.45   Hvordan ønsker Coop å organisere lagring og distribusjonen av norsk   frukt og grønt på en bærekraftig måte, og som sikrer  forbrukere mat av   god kvalitet? v/Direktør for politikk og myndighetskontakt Ingvill Størksen

Kl. 20.00   Hva kan bonden gjøre for å bidra til en bærekraftig distribusjon av   norsk frukt og grønt i et samarbeid med grossistene og butikk-  kjedene? v/Leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming

Kl. 20.15  Drøfting og diskusjoner

Kl 21.00  Oppsummering og avslutning

Påmelding

senest 23. januar 2022 på www.vilskape.no.

Matdistribusjon og bærekraft

25. januar 2022

NB! Digitalt møte. Lenke til møtet sendes ut etter påmelding, og etter påmeldingsfristen er ute. De påmeldte blir informert via E-post.

Programmet

Posted in Arrangement | Comments Off on Temamøte: Matdistribusjon og Bærekraft

Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat

Du er invitert til

Granum gård, Granumsvegen 6,  Fluberg, onsdag 29. september kl 1800 til en spennende kveld om hvilke ressurser som besøkende kan oppleve i vår region! Hvordan kan det tilrettelegges? Hvordan blir det samarbeidet? Og hvordan kan en lykkes som gårdbruker?

Programmet:

Kl. 18.00   Velkommen

Kl. 18.10   KOM til Gjøvik, Toten og Land – en presentasjon av   prosjektet med resultater og planer. v/ Marianne Bøe

Kl. 18.40   Visit Innlandet – trender i markedet, hvordan jobbes det   med å markedsføre Gjøvikregionen. v/ Heidi Gran

Kl. 19.10   Pause med kaffe og tilbehør

Kl. 19.40   Granum gård – hvordan har sommeren 2020 og 2021 vært og   erfaringer som deltaker/medlem i KOM-prosjektet og Visit   Innlandet. v/ Marianne Konow

Kl.20.10   Etablering med gårdsutsalg/butikk – Hva kreves, hva gir det
av muligheter og suksesskriterier?
v/  Ola André Skaret   Hesla, Nordre Sand gård

Kl. 20.40   Oppsummering og avslutning

Last ned invitasjonen!

Påmelding senest 26. september 2021 på www.vilskape.no.

Temamøte om Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat

Husk smittevern - ikke møte dersom du er syk!

Pris kr. 150,- .

Posted in Arrangement | Comments Off on Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat

Årsmøte og klimautfordringer

I dag er årsmøte gjennomført på Teams med nærmere 20 deltakere. Se årsmøtepapirene og årsberetningen.

Svein Guldal fra Norges Bondelag holdt er foredrag om “Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk”

Han begynte med å vise hvilke utfordringer som klimaendringene gjør for landbruket. Deretter kom ulike verktøy som kan brukes for å gjøre problemene mindre. Her kan du laste ned hans presentasjon.

Posted in Arrangement | Comments Off on Årsmøte og klimautfordringer

Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk

Tirsdag 9. mars 2021 kl 1400 inviterer vi til digitalt temamøte og årsmøte. Svein Guldal fra Norges Bondelag tar for seg de dagsaktuelle spørsmålene:

 • Klimautfordringer for primærjordbruket
 • Hva er regenerativt jordbruk – Hva må gjøres for å realisere dette?
 • Hva har regjeringens klimaplan å si for norsk landbruk?
 • Hvordan opprettholde norsk kjøttproduksjon på en klimasmart måte, og tilpasset kostholdsråd?

Arrangementet starter med årsmøtet som varer ca. 30 minutter før Svein Guldal får ordet.

Årsmøtesaker i GULL:

 1. Årsberetning for 2020
 2. Regnskap 2020
 3. Valg
 4. Drøfting program for 2021
 5. Eventuelt

Her finner du:

Årsmøtepapirer og Årsberetningen for 2020

PÅMELDING – innen 7. mars (Alle må fyll ut skjemaet under)

E-post blir sendt den 8. mars til de påmeldte med lenke til Teams for deltakelse

Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk

Posted in Arrangement | Comments Off on Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk

AVLYST: Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat – 13.oktober

13. oktober er avlyst pga antall påmeldte! Beklager så mye. Vi tror koronasituasjonen gjør det vanskeligere å gjennomføre denne type arrangement. Kommer sterkere tilbake! Hilsen GULL

Posted in Arrangement | Comments Off on AVLYST: Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat – 13.oktober

Landbrukets muligheter og årsmøte

Ellen Hoel orienterer om Agro Toten

Onsdag 11. mars var det kombinert temamøte og årsmøte for GULL i Bright house – Mustad næringspark i Gjøvik.

Stine Røen ønsket velkommen på vegne av styret før prosjektlederen Ellen Hoel begynte å orientere om Agro Toten. Hun fortalte hvordan de som Mat fra Toten hadde spurt sine medlemmer om hva de ønsket å arbeide med. det resulterte i fire delprosjekter:

 • Klimasmarte løsninger – fangvekster
 • Lokalmat
 • Produktutvikling
 • Ulike felles løsninger

Seksjonssjef for samfunnsbasert næringsutvikling Innlandet fylkeskommune Trond Carlson orienterte om hvordan fylkeskommunen gir støtte til ulike prosjekter, men han minnet om hvor store Innlandet er innen jord- og skogbruk, bioøkonomistrategiene, inklusive Biovalley. Her er hans presentasjon.

Christina Seegård fra Innovasjon Norge var forhindret fra å komme, men Stine Røen hadde fått presentasjon fra dem som Stine framførte. Innovasjon har en rekke virkemidler og støtteordninger, bl.a. spesiell støtte til bønder under 35 år, samt etablererstipend. Se Innovasjon Norges presentasjon.

Torgeir Onsrud fra Fylkesmannen i Innlandet presenterte Fylkesmannens rolle innen landbruk. Han presenterte med navn og bilder hva de ulike medarbeiderne innen landbruk har for ansvarsområde. Se presentasjonen!

Årsmøte 2020

Årsmøtet begynte med en gjennomgang av årsberetningen for 2019, med en kort tilbakeblikk på på GULLs aktiviteter siden 2014. Der ble det gjennomgått hvilke temamøter som var holdt. Sist høst var det et eget temamøte om mulighetene med bioass i oktober 2019.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Stine Røen.

Valget besto i å få på plass fem styremedlemmer. Mathea Storihle var ikke på valg, mens Ole Christian Hveem sa ja til sitt andre år, og valgt for ett år. Stine Røen og Morten Kleven sa ja til hvert sitt gjenvalg til styret for to år.

Sven Sandvik takket nei til gjenvalg, og ble takket av leder Morten Kleven for sin innsats for GULL. Hans Christian Endrerud er bonde med jord- og skogbruk fra Nordre Land. Han ble valgt inn i styret med to nye år.

GULLs plan for 2020 avgjøres av styret, men følgende ble drøftet som aktuelle temaer for 2020:

•Om jordbruket i klimaperspektiv (aktuell ressursperson Svein Guldahl) (utslipp og binding av CO2, organisk materiale i matjord)

•kjøtt som bærekraftig produksjon. Åpent møte for andre målgrupper en gardbrukere

•Kornsatsing/økt matproduksjon.

•Opplevelsesnæringene.

Protokollen fra årsmøtet

Posted in Arrangement | Comments Off on Landbrukets muligheter og årsmøte

Muligheter for landbruket i Innlandet og årsmøte 11.mars 2020

Velkommen til et landbruksfaglig program om hva de offentlige etatene kan gjøre for å utvikle landbruket. Ellen Hoel fra Agro Toten vil fortelle om et spennende prosjekt som er i gang. GULL-arrangementet starter kl 1400 , og avsluttes ettermiddagen med GULL årsmøte. Les Invitasjon årsmøte i GULL 11. mars 2020.

STED: Bright House i Mustad Næringspark, Gjøvik:

Veibeskrivelse (Se kartet): Ta av fra Raufossvegen og ned til Mustad Næringspark. Parkering  på den store grusplassen til høyre når du kommer ned på området. Gå forbi bommen og rett frem inn på området til bygning M. Regionsalen ligger opp en trapp og rett frem

Faglig program:

 • Agro Toten – et landbruksprosjekt
 • Muligheter for landbruket i Innlandet

Agro Toten v/prosjektleder Ellen Hoel

Muligheter for landbruket i Innlandet

 • Innovasjon Norge – hva tilbyr vi til primærnæringene? v/ Christina Seegaard
 • Innlandet fylkeskommune – hva tilbyr vi til primærnæringene? v/representant fra fylkeskommunen
 • Fylkesmannen Innlandet – hva tilbyr vi til primærnæringene? v/ representanter Fylkesmannen I Innlandet

Årsmøte:

 1. Årsberetning for 2019
 2. Regnskap 2019
 3. Valg
 4. Drøfting program for 2020
 5. Eventuelt

Alle er hjertelig velkomne!

Posted in Arrangement | Comments Off on Muligheter for landbruket i Innlandet og årsmøte 11.mars 2020