Ungdomsbedrifter

Valle videregående skole har gjennom flere år satset på entreprenørskap i skolen, og er på mange måter en pioner i undervisning i faget etablererkunnskap for naturbruksskoler. Som en del av faget entreprenørskap etablerer elevene egne ungdomsbedrifter.

Valle arbeider med å bygge opp tilbud innen videreforedling, markedskunnskap og kommunikasjon overfor elevene på skolen. Dette vil foregå i mange fag og sammenhenger, men særlig i faget entreprenørskap.

Videreforedling er en nøkkel for økt verdiskaping. Derfor har vi bygd opp et lite anlegg/kjøkken for bearbeiding av råvarer. Forbrukere og andre kunder vil i økende grad ha lokal mat og spesialiteter fra landbruket.

Leave a Reply