Klimasmart landbruk og årsmøte 2024

Onsdag 20. mars presenterte Mia Høiseth fra Norsk Landbruksrådgiving, NLR tips og begrunnelser for et klimasmart landbruk, med denne presentasjonen!

I tillegg var det årsmøte hvor bl.a. årsmelding, regnskap, idéer, til temamøter for høsten 2024 ble drøftet :

•Kosthold og norsk matproduksjon.

•Naturgrunnlaget og jordhelse – organisk materiale

•Vannsituasjonen i jord og skogbruk

•De gode eksemplene

•Avrenning fra jordbruk og restriksjoner til jordarbeiding på høsten

•Skogen og bærekraft (PEFC – skogstandard)

•Hvordan sikre god kompetanseutvikling for gårdbrukere?

Det ble bl.a. gjennomført valg av nytt styre. Det nye styret består av disse personene:

Nytt styret for  2024

Sveinung Elde

Torstein Eltun

Martin Selmer Paulseth

Hans Christian Endrerud

Espen Hagen

Vi ønsker det nye styret lykke til!

Posted in Arrangement | Comments Off on Klimasmart landbruk og årsmøte 2024

Klimasmart landbruk og årsmøte 20. mars 2024, kl 1400

STED: Mustad næringspark – Bright House, Gjøvik – regionsalen 2.etg (se kart i invitasjonen)

Klimasmart landbruk og klimakalkulator

Rådgiver Mia Høiseth fra NLR, Norsk Landbruksrådgiving

Enkel servering!

Årsmøtesaker i GULL:

1. Årsberetning for 2023

2. Regnskap 2023

3. Valg

4. Drøfting av arbeidsmåter og program for 2024

5. Eventuelt

Velkommen!

Påmelding innen 18. mars

Klimasmart landbruk og årsmøte

Navn(Required)
Posted in Arrangement | Comments Off on Klimasmart landbruk og årsmøte 20. mars 2024, kl 1400

GULL og veien videre

Du er med dette invitert til et drøftingsmøte om GULL – Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk.

Møtet finner sted
tirsdag 13. februar kl 1830
i festsalen på Lena-Valle videregående skole avdeling Valle.
Vi serverer kaffe med tilbehør! 😊

Hvorfor dette møtet?
GULL ble etablert i 2011, og har siden arbeidet med formålet med å «bidra til videreutvikling og nyutvikling innenfor landbruksrelatert produksjon i regionen». Hensikten med GULL er å ha et forum der alle som ønsker å utvikle landbruket i Gjøvikregionen kan møtes for å drøfte muligheter, strategier og utfordringer.
Etter snart 13 år ønsker nåværende styre å spørre landbruksmiljøet i regionen om hvordan GULL bør arbeide framover. Hva tenker du som gårdbruker om det? Eller hva tenker du som er ansatt i kommune, er forsker, rådgiver eller arbeider i bedrift som videreforedler landbruksprodukter.
Hvordan kan vi utnytte og utvikle de fortrinnene og styrkene som landbruket i regionen har?
De siste 10 årene har GULL arrangert en rekke temamøter for å løfte fram muligheter, strategier og utfordringer. Her er et knippe av temamøter som GULL har arrangert for landbruksmiljøet i regionen:
 
·         Lokal mat vår stolthet og identitet?
·         FNs internasjonale år for familiejordbruket
·         Fornuftig bruk av gamle bygninger
·         Andelsjordbruket
·         Er bioøkonomi svaret på Innlandets muligheter
·         Ysting og presentasjon av ysteanlegget på Valle
·         Bruk av tre – sammen med NTNU
·         Hvordan lykkes bonden i 2017? Om bl.a. Per Gunnar Hansens doktorgrad om nytten av landbruksutdanning
·         Hvordan skape opplevelsesnæringer i Gjøvikregionen?
·         Bruk av solenergi i landbruket
·         Hvordan skape en god bondehverdag? Om bondens fysiske og psykiske helse
·         Biogass – en ressurs i landbruket?
·         Om AgroToten
·         Virkemidler til primærnæringene fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Fylkesmannen
·         Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk
·         Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat
·         Matdistribusjon og bærekraft; om sentralisering av pakkerier og foredling
·         Ombygging av båsfjøs til løsdrift

Se mer info på https://vilskape.no/
Med vennlig hilsen dagen styre i GULL
 
Hans Christian Endrerud, jord- og skogbruker & Nordre Land Bondelag
Torstein Eltun, Toten Bonde og Småbrukarlag
Sveinung Elde, gårdbruker i Østre Toten 
Stine Røen, Gjøvik kommune
Morten Kleven, Lena-Valle videregående skole

Påmelding:
Vi vil gjerne at du melder deg på,

GULL 13.02.24

Navn(Required)
  med tanke på servering.
Posted in Arrangement | Comments Off on GULL og veien videre

Gode strategier til nytt fjøs!

GULLs arrangerte to temamøter med samme innhold tirsdag 23. januar 2024, et på dagtid og et på kveldstid som samlet ca. 60 personer for lære mer om prosessen med å bygge nytt fjøs. GULL innledet med å påpeke at mjølkeproduksjon er den viktigste landbruksproduksjonen for Innlandet.

Kveldens hovedinnlegg var ved Lars Erik Ruud fra prosjekt Innlandsfjøset og Høgskolen Innlandet. Han presenterte en konkret løype gårdbrukere kan følge for omlegging fra båsfjøs til løsdriftsfjøs (Se bildet under). Sammen med rådgiver Tom-Arild Fredriksen fra Innovasjon Norge kom de med mange gode tips.

Først og fremst må en spørre seg; Hvorfor skal vi bygge? Helt sentralt er det å ta styringen over eget prosjekt og egen plan. Det finnes altfor mange smarte tekniske løsninger som det kan være fristende å ta med når en først investerer, men det har sin pris.

Utfordringen for mange er at utbyggingskostnadene blir for høye. Ut fra lønnsomhetsberegninger kan den maksimale utbyggingskostnaden ikke overstige mellom kr. 25,- til kr. 40,- pr. kvoteliter. Det tydelige rådet, hvis utbyggingsprosjektet blir for dyrt å dele det opp. Oppdelingen kan f.eks. være først å bygge selve løsdriftsfjøset til melkekyrne, etter noen år utbygging til ungdyrene, og etter ytterligere noen år ta de tekniske investeringene slikt som melkerobot, andre roboter.

Før en tar kontakt med utbyggingsfirmaer bør en selv sette en grense for hvor mye gjeld en kan håndtere. Lars Erik Ruud hadde en tommelfingerregel om maksimalt 15 ganger melkekvota. Altså 100 000 i melkekvote gir maksimalt 1,5 mill. kroner i gjeld. Se Lars Erik Ruuds presentasjon. Mer informasjon finner du på https://landbruksbygg.no/

Tom-Arild Fredriksen fra Innovasjon Norge fortalte om tilskuddsordninger for dem som skal bygge fjøs. Innovasjon Norge fikk inn søknader der kostnadene ofte lå langt over kr. 40,- pr. kvoteliter.

For de som lå mellom kr. 40,- til 60,- var han villig til å sparre med søkerne slik at kostnadene ble tatt ned. For prosjekter der kostnadene lå over kr. 60,- pr. kvoteliter fikk de avslag. Altså de fleste med utbyggingskostnader under kr. 40,- fikk søknaden sin innvilget. Last ned Tom-Arild Fredriksens presentasjon.

I løpet av møtet var det to unge gårdbrukere som presenterte sine tanker og planer om ombygging til løsdriftsfjøs. Det var Ingelin Slåtsveen-Lunn fra Østre Toten og Lars Wøien Alhaug fra Gran på møtet på dagtid. På kveldsmøte delte Amund Volehaugen og Ida Marie Lyshaug Skjærstein sin prosess så langt med å tilpasse husdyrbygg til en framtidig gårdsovertakelse. i Nordre Land.

Foruten dem orienterte både NLR og Tine om sine rådgivingstilbud. De er behjelpelig overfor gårdbrukerne med veiledning i en slik byggeprosess.

Posted in Arrangement | Comments Off on Gode strategier til nytt fjøs!

Hvordan planlegge og finansiere  ombygging fra båsfjøs til løsdrift?

Når?

Tirsdag 23. januar 2024 kl. 11.30 – 14.30 eller

Tirsdag 23. januar 2024 lø 1830 – 21.30

Hvor?

Festsalen på Valle (Lena-Valle vgs), Lenagata 20, Lena

Program (kan lastes ned)

 • Velkommen, og kort introduksjon v/ Morten Kleven, GULL
 • Hvordan planlegge langsiktig og bygge trinnvis? v/ Lars Erik Ruud, Innlandsfjøs-prosjektet/ HINN (1 t)
 • Finansiering av fjøs v/ Tom-Arild Fredriksen, Innovasjon Norge (30 min)
 • Enkel bevertning (20 min)
 • Mitt fjøsprosjekt v/ mjølkeprodusent Birger Magnus Elton (20 min)
 • Presentasjon av lokalt rådgivingstilbud   (5 min per rådgiver)

Påmelding www.vilskape.no. Seinest søndag 21. januar GRATIS INNGANG

PÅMELDING DAGTID – kl 11.30 – 14.30

Fra båsfjøs til løsdrift dagtid

Navn(Required)

PÅMELDING KVELDSTID kl 1830 – 21.30

Fra båsfjøs til løsdrift kveldstid

Navn(Required)
Posted in Arrangement | Comments Off on Hvordan planlegge og finansiere  ombygging fra båsfjøs til løsdrift?

AVLYST – De gode eksemplene – tirsdag 14. november

ARRANGEMENTET ER AVLYST – pga for få påmeldte ! GULL, Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk, inviterer til temamøte om de gode eksemplene, dvs. hvordan noen har klart å skape sine egne grønne arbeidsplasser bygget på lokal mat! Vi har spennende innlegg fra Søndre Land, Gjøvik og Vestre Toten

PÅMELDING

Dessverre arrangementet er avlyst!

Posted in Arrangement | Comments Off on AVLYST – De gode eksemplene – tirsdag 14. november

Velkommen til fagmøte og årsmøte 14. mars 2023

STED: Bright House i Mustad Næringspark, Gjøvik – veibeskrivelse – se under.

KLOKKA: 1400

FAGMØTE

Vi får besøk av førsteamanuensis Peder Lombnæs fra Høgskolen Innlandet. Han vil holde foredraget: «Perspektiver på bærekraftig utvikling, matproduksjon, verdens befolkningsutvikling og klimaendringer»

VEIBESKRIVELSE: Bright House i Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, Gjøvik Ta av fra Raufossvegen og ned til Mustad Næringspark. Parkering  på den store grusplassen til høyre når du kommer ned på området. Gå forbi bommen og rett frem inn på området til bygning M. Bright House – Helseverkstedet i 3 etg.

Årsmøtesaker i GULL:

 1. Årsberetning for 2022
 2. Regnskap 2022
 3. Valg 2023
 4. Drøfting av program for 2023
 5. Eventuelt

Invitasjon

PÅMELDING

Fagmøte og årsmøte 14. mars 2023

Name(Required)
Posted in Arrangement | Comments Off on Velkommen til fagmøte og årsmøte 14. mars 2023

Hvordan sikre matforsyningen?

Tirsdag 24. januar hadde GULL temamøte om bærekraftig matforsyning i lys av klimaendringer, koronapandemien, krigen i Ukraina, økte energi- og råvarepriser, mangel på fosfor, m.m. Tretti personer fikk med seg kveldens tema.

Arne Bardalen er spesialrådgiver hos Nibio – Norsk institutt for bioøkonomi, la vekt at matsikkerhet grunnmuren i et bærekraftig samfunn, jmf. FNs bærekraftsmål nr. 2 som er å «utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk».

Han spurte om Norge har risikoanalyser og kriseberedskap som tar høyde for det uforutsette, og har vi kunnskap og er vi forberedt? Han svarer med at økt selvforsyning vil øke matsikkerheten, men en forutsetning for god matsikkerhet er at handel og samarbeid med andre land fungerer. Ingen land er 100 % selvforsynte. Norge har en selvforsyning på ca. 46 %. Sikker matproduksjonen i verden handler bl.a. om forringelse av jord gjennom nedbygging av jordbruksareal, erosjon, forgiftning av jord, tap av organisk materiale, jordpakking og jordfauna.

Seks regioner i verden er særlig viktig for verdens matproduksjon. Med økende klimautfordringer vil avlingssvikt på flere av disse regionene samtidig øke risikoen for svikt i matforsyningen. Kina har en lagerberedskap med 69% av verdens maislager, 60% av ris og 51% av hvete. Norge har lager av korn for 2-3 måneder.  Bardalens foredrag!

Bardalens avsluttet sitt foredrag med å si at det aller viktigste for norsk matsikkerhet er:

 • Beskytte jordressursene
 • Ta vare på bønder i alle land

Kristina Hegge er nestleder i Innlandet Bondelag kom også raskt inn på verden matvareforsyning og sårbarheten med den. Norsk landbrukspolitikk med Stortingsmelding 11 (2016-2017), legger vekt på matsikkerhet og beredskap. landbruk over hele landet, økt verdiskaping og et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser. Hun viser til at tidligere forsvarssjef Harald Sunde trekker fram at matsikkerheten er en svært viktig del v Norges totalberedskap.

Norges Bondelag har satt opp en rekke punkter som sin bærekraftstrategi. Det handler bl.a. om økt selvforsyning, bedre jordhelse, styrke jordvernet, redusere matsvinnet, redusere utslipp av klimagasser, økt binding av CO2.  

Kristina Hegges velger selv ikke å selge så mange rundballer med gras fra egen produksjon. Hun tenker mer på å være bedre forberedt på en eventuell avlingssvikt. Kristina Hegges foredrag.

Anders og Barbro Nordrum var også i festsalen på Valle. Anders framførte deres erfaringer og kunnskap. Han la vekt på at det var landbruket som først og fremst bidro med matforsyningen i landet. Han minnet oss om situasjonen i Norge i 1939 da det var stor usikkerhet om matforsyningen i landet, da ble det mobilisert på mange måter. Det ble laget en bok om hvordan utnytte landets egne ressurser bedre i boka «Mor Norges MATBOK», og mange skoler hadde egne skolehager hvor det ble produsert mye poteter og grønnsaker.

Mor, far og datter har gjennom besøk skaffet seg kunnskap om det russiske samfunn. På 1980 og 1990-tallet bidro småskalaproduksjon på datsjaer og høsting fra naturen 50 % av hva sovjetinnbyggerne spiste.

Metoden som er brukt i stor grad er bruk av grasdekke som stimulerer meitemarken og mikrolivet i jorda, som igjen bidrar til næringsforsyningen til plantene. Denne metoden har familien Nordrum tatt i bruk i Valdres med svært godt resultat. Se mer tips om dette på www.datsja.no . Nordrums foredrag

Siste mann ut var John-Ludvik Dalseg er seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet. Han beskrev også en del av utfordringene med bl.a. lav selvforsyningsgrad og viste til generalløytnant Robert Moods utsagn om at «Norsk landbruk er nesten like viktig for Norges overlevelse som forsvaret».

Både Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet arbeider med samfunnssikkerhet. Det kommer bl.a. til uttrykk i «Regional plan samfunnssikkerhet» fra 2021 som har følgende overskrifter:

Naturfare og klimaendringar, Matproduksjon og sjølvforsyning. Allmennfarleg smittsam sjukdom/smittevern, Digital infrastruktur, -breiband/fiber og kraftforsyning, Cyber- og informasjonstryggleik, Drikkevatn og avløp, Transport på veg og bane,Beredskap knytt til reiseliv og deltidsinnbyggarar, Forsvaret og sivilt-militært samarbeid i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet en FylkesROS Innlandet 2022-2026. (ROS-sikkerhets og sårbarhetsanalyse). Den trakker fram kraftforsyningen, cyberhendeler og transport som noe av det som vi er sårbare på, og som kan ha store konsekvenser. I dette dokumentet er det mange punkter som omhandler matsikkerhet.

Han oppsummerer slik å si «ta var på produksjonsgrunnlaget med vekt jordvern og jordhelse, at fagkompetanse er viktig, og ikke minst produsentmiljøene. Det er viktig å være åpen for nye tanker og tilpasninger for matproduksjon, ikke minst utnytte de lokale ressursene. Ta gjerne i bruk ny teknologi. John-Ludvik Dalsegs foredrag

Posted in Arrangement | Comments Off on Hvordan sikre matforsyningen?

Bærekraftig matforsyning når krisene treffer oss!

GULL inviterer til temamøte om bærekraftig matforsyning i lys av klimaendringer, koronapandemien, krigen i Ukraina, økte energi- og råvarepriser, mangel på fosfor og usikkerheten som råder. Hvor sårbare er vi, og hvordan innretter vi oss best mulig?

Når? Tirsdag 24. januar 2023 kl 1830

Hvor? Festsalen på Valle på Lena-Valle videregående skole

Innlederne er

Arne Bardalen er spesialrådgiver hos Nibio – Norsk institutt for bioøkonomi. Arne Bardalen er sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole. Han arbeidet hatt ulike stillinger innen landbrukssektoren bl.a. landbruksdirektør i Oslo og Akershus, assisterende fylkesmann, konstituert fylkesmann i Oslo og Akershus, direktør for Norsk institutt for skog og landskap og forskningsdirektør og deretter spesialrådgiver i Nibio.

Kristina Hegge er nestleder i Innlandet Bondelag og sauebonde på Biri. Kristina Hegge er en bevisst og tydelige gardbruker, og ikke redd for å si i fra om hun har noe viktig å si. Hun har sin landbruksutdanning fra Valle videregående skole.

Anders Nordrum  har vært lærer i gartnerfag på Gjennestad videregående skole i 22 år, formidler kunnskap om grønnsaksdyrking til fengselsinnsatte i Valdres, skrevet boka Beredskapshagen sammen med Maria og Barbro Helga Nordrum. Sammen med sin kone Barbro driver de www.datsja.no om det å dyrke poteter og grønnsaker selv.

Haavard Elstrand er miljø og landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet. Han har master i økonomi fra NMBU, Ås. Han har hatt ulike stillinger bl.a. i Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Omsetningsrådet, Landbruksdirektoratet, NHO. Fra 2011 har han vært landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Hedmark, og deretter miljø og landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet.

Program

Kl 1830  Innledning om dagens tema  v/GULL

Kl 1840  Hvordan er matforsyningen i Norge og verden?

Ved Spesialrådgiver Arne Bardalen – Nibio

Kl 1920  Hvilke utfordringer finnes, og hvilke løsninger må til for at norsk landbruk kan gjøre oss mer selvforsynte med mat? (Landbruksperspektivet)

Ved nestleder i Innlandet Bondelag – Kristina Hegge

Kl 1940  Kaffepause

Kl 2000  Hvilke løsninger kan tas i bruk for å øke selvforsyningsgraden av mat? (Forbrukerperspektivet)  

Ved forfatter og gartner Anders Nordrum

Kl 2030  Hvordan vurderer myndighetene dagens situasjon, og hva gjør myndighetene for å sikre befolkningen nødvendig matforsyning i krisetider?

  Ved Miljø og landbruksdirektør Haavard Elstrand, Statsforvalteren i   Innlandet

Kl 2050  Drøfte aktuelle utfordringer og løsninger for Innlandet og Norge

Kl 2130  Slutt

Påmelding innen 22. januar (inngang – kr. 150,-)

Bærekraftig matforsyning når krisene treffer oss!

Posted in Arrangement | Comments Off on Bærekraftig matforsyning når krisene treffer oss!

Nye spennende utdanninger på Fagskolen Innlandet

Både skogbruksutdanninger og grønn teknologi og presisjon i jordbruket er/blir nye tilbud

Det ble en interessant kveld, 22. november 2022 med innledninger av faglig leder for landbruk på Fagskolen Innlandet Marit Ruud Skolseg og fagskolestudent Åge Flægstad.

Se Marits presentasjon med informasjon om fagskolens tilbud.

Posted in Arrangement | Comments Off on Nye spennende utdanninger på Fagskolen Innlandet