Andelsjordbruket i fokus for Gjøvik-regionen

0INNLED~1

Mandag 13.april ledet Gudrun Fodstad møte om andelsjordbruk på vegne av GULL-Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk.

Rita Andersen fortalte om andelsjordbruk med mange års erfaring med styrearbeid i Øverland og Øverland Kooperativ. Øverland gård startet Norges første andelslandbruk i 2006, og Rita har vært med nesten hele tide. Hun ga en god orientering om Øverland gård – første Andelslandbruk i Norge, drevet i 10 år – 600 familier på venteliste som andelshavere! 340 inne i bruket i dag!

0RITAAN~1

Hun understreket 3 prinsipp:

  1. Dialog bonde – forbuker
  2. Åpen økonomi
  3. Bonde og forbruker deler glede og risiko

Ole Dullerud fra Lunde gård i Vestre Toten redegjorde for bruket sitt og planene og mulighetene for andelsjordbruk på Lunde gård framover.

Ole Dullerud

Jordbrukssjef Ingun Revhaug fortalte om mulige arealer i Gjøvik som burde egne seg, både kommunale (rett ved Kopperud skole) og et privat i Vardal der brukeren er interessert.

Ingun Revhaug

Morten Støyer Andersen også fra Gjøvik kommune redegjorde for Økolandsby-ideen og nevnte samme areal i Gjøvik som Ingun hadde nevnt som mulig også for dette konseptet. Eller vist til eksemplet Huldra Økogrend i Hurdal.

MORTEN~1

Det var ca 20 personer som deltok på dette åpne møte i Gjøvik rådhus som til tross for få deltakere ble et godt og inspirerende møte!

Oppland Arbeiderblad ga møtet og tema stor spalteplass – Last opp avisoppslag 16.april 2015 her!

Presentasjon1

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.