Arrangementer

Vil Skape og Valle arrangerer fagdager, som setter fokus på muligheter for ulike næringer og utvikling på bygda. Slike fagdager er beregnet på privatpersoner, bønder, elever og andre som ønsker faglig påfyll, og skal være en møteplass der nye idéer klekkes ut.

Både Gjøvik-regionen, Oppland fylke og Innlandet sett under ett har samlet mye kompetanse som kan komme til nytte. Vil Skape samarbeider med ulike organisasjoner og institusjoner for å styrke næringslivet på bygdene.

Du kan melde deg på Vil Skapes kommende arrangementer her på nettsida.

Følgende fagdager/arrangementer har til nå funnet sted på Valle:

  • 23.mars 2007: Fagdag med tema ”Det globale klimaet og bioenergi” med Fylkesmannen i Oppland.
  • 24.august 2007: Årsmøte i Oppland skogselskap om ”Bioenergi og rekruttering til skogbruket”
  • 25.oktober 2007: Seminar ”Vil skape – liv og næring på bygda”.
  • 31.januar 2008: Fagdag med tema ”Lokal mat og bygdeopplevelser”.
  • 3.april 2008: Fagdag med tema ”Muligheter nye vekster”.
  • 10. oktober 2008: Fagdag med prosjektet «Inn på tunet»
  • 24. mars 2009: Fagdag med tema «Grovfor til hest».
  • 22. september 2009: Miljødag med tema «Klima, mat og energi» med Øystein Dahle.
  • 2. november 2010: Klimaløftet med Tobias Thorleifsson.

Comments are closed.