Årsmøte 2016 og om matsatsingen i Gjøvikregionen

Årsmøtet ble gjennomført onsdag 13. januar i Kapp næringshages lokaler. Etter gjennomgang av aktivitetene som var gjennomført i året som er gått, ble regnskapet gjennomgått.

IMG_3120

Tre personer var på valg – Linda Suleng, Morten Kleven og Gudrun Fodstad. Gudrun hadde frasagt seg gjenvalg. Linda Suleng og Morten Kleven ble gjenvalgt. Ingun Revhaug ble valgt som nytt styremedlem. Disse er da valgt for 2 år.

Morten takket Gudrun Fodstad for lang og god innsats i styret helt fra opprettelsen av GULL, med blomsteroverrekkelse.

Deretter ble aktivitetsplan for 2016 presentert og diskutert. Disse forslagene ble lagt fram:

Aktuelle temamøter:

  • mars: Fagdag Ysting og presentasjon av nytt anlegg Valle
  • Et skogtema
  • Inn på tunet – evt. fagtur
  • Landbruket og innvandringen

Andre aktiviteter: Evt. lansering av brosjyren (hvis ferdig). I tillegg kan det nye styret vurdere andre tiltak som f.eks. det å synliggjøre produkter fra og landbruket i regionen i samarbeid med andre.

Årsmøtet kom med forskjellige forslag for konkretisering av et skogfaglig temamøte; «Teknologi og skogbruk», «Gjødsling i skog» og «Videreforedling» ble nevnt. For møte/fagtur om Inn på tunet ble det understreket at kjøpere av tjenesten bør bli trukket inn som målgruppe.

Det ble understreket at møtetemaer relevante for Landkommunene må trekkes mer inn i aktivitetene. Møter om jordbrukets utfordringer i forhold til løsdriftskravet for storfe og mulig kompetansekrav i næringa ble også nevnt.

Last ned Protokoll fra årsmøte i Gull 13.1.16

MATSATSINGEN I GJØVIKREGIONEN

IMG_3122

I etterkant av selve årsmøtet orienterte Gunn Mari Rusten, daglig leder Kapp Næringshage og Ole Andreas Haukåsen, Sintef Raufoss Manufacturing ut fra temaet «Matsatsing i Gjøvikregionen. Hvor vil vi og hvor skal vi?»

Innleggene traff forsamlingen godt og skapte mye engasjement og kommentarer blant deltakerne i møtet.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.