Årsmøte 2018 – mandag 12. mars kl 1400

Program:

  • Markering av Voksenagronomutdanningen
  • Årsmøtesaker

Markering av Voksenagronomutdanningen

Voksenagronomutdanningen i Oppland er et 2-årig deltidsstudie der studentene får kunnskapen de trenger for å mestre hverdagen på gården. Passer for alle som har overtatt eller skal overta en landbrukseiendom, arbeider eller ønsker å arbeide i landbruksnæringa og har interesse for fagfelt innen landbruk

Årsmøtet

Årsmøtesaker i GULL:

  1. Årsberetning for 2017
  2. Regnskap 2017
  3. Valg
  4. Drøfting av framtida for GULL
  5. Eventuelt

Arrangementet finner sted hos Gjøvikregionen Utvikling, Stasjonsbygningen, Jernbanetorget 3, Gjøvik (Inngang via Turistkontoret)

Invitasjon årsmøte i GULL 12.3.18

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.