Årsmøtet 12. mars 2018

Årsmøtet begynte med temaet om voksenagronomutdanningstilbudet i Oppland. Siden 2009 har hele 228 voksne begynt på dette toårige utdanningstilbudet. Hvert år begynner 25 nye deltakere. Torgeir Onsrud hos Fylkesmannen i Oppland hadde invitert dem som har gjennomført utdanningen for å fortelle at partnerskapet bestående av Oppland Bondelag, Oppland Bonde og småbrukarlag, Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune setter stor pris på dem som gjennomfører utdanningen. Ellen Hoel fra Skreia er en av dem som har gjort det. Hun mottok en liten oppmerksomhet for akkurat det. Se egen film om Ellen Hoel, klikk på bildet.

Årsmøtet fortsatte ved gjennomgang av Årsberetning for GULL 2017, før R E G N S K A P 2 0 1 7 ble gjennomgått.

Det var kommet inn et forslag om å legge ned GULL med begrunnelse om at behovet for GULL er redusert på bakgrunn av økt fokus på og mange organisasjoner som arbeider med landbruk i Gjøvikregionen. Etter en lengre diskusjon ble forlaget forkastet med ni mot to stemmer.

Leder i GULL takket deretter de avtroppende styremedlemmene av. Det var Christian Meyer, Ingun Revhaug og Steinar Lyshaug.

Det ble dermed valg av følgende fire styremedlemmer. De nye medlemmene er Sven Sandvik, jord og skogbruker og leder av Søndre Land Bondelag, Taale Willerud fra Østre Toten, medlem av Østre Toten Bondelag, Stine Røen fra Østre Toten kommune og Morten Kleven fra Lena-Valle videregående skole. Ole Dullerud sto ikke på valg og fortsetter i styret. Se ellers http://vilskape.no/om-oss/

Siste del av årsmøtet var forslag og drøftinger for aktivitetsplan for 2018
Aktuelle for temamøter:

  • «Solceller, solfangere og andre fornybare energikilder»
  • Andre temamøter
  • Landbruk og helse – fysisk og psykisk helse (avløserlaget – Landbrukets HMS)
  • Plussbruk – prosjekt i Gjøvikregionen

Aktuell som ressursgruppe i regionale satsinger

  • AgroCampus Toten- jordbruk
  • Smart farming – jordbruk
  • Norwegian Wood cluster

Andre aktiviteter:

Informasjon om landbruket i Gjøvikregionen

I tillegg kan det nye styret vurdere andre tiltak som f.eks. det å synliggjøre produkter fra og landbruket i regionen i samarbeid med andre

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.