Bærekraftig matforsyning når krisene treffer oss!

GULL inviterer til temamøte om bærekraftig matforsyning i lys av klimaendringer, koronapandemien, krigen i Ukraina, økte energi- og råvarepriser, mangel på fosfor og usikkerheten som råder. Hvor sårbare er vi, og hvordan innretter vi oss best mulig?

Når? Tirsdag 24. januar 2023 kl 1830

Hvor? Festsalen på Valle på Lena-Valle videregående skole

Innlederne er

Arne Bardalen er spesialrådgiver hos Nibio – Norsk institutt for bioøkonomi. Arne Bardalen er sivilagronom fra Norges landbrukshøgskole. Han arbeidet hatt ulike stillinger innen landbrukssektoren bl.a. landbruksdirektør i Oslo og Akershus, assisterende fylkesmann, konstituert fylkesmann i Oslo og Akershus, direktør for Norsk institutt for skog og landskap og forskningsdirektør og deretter spesialrådgiver i Nibio.

Kristina Hegge er nestleder i Innlandet Bondelag og sauebonde på Biri. Kristina Hegge er en bevisst og tydelige gardbruker, og ikke redd for å si i fra om hun har noe viktig å si. Hun har sin landbruksutdanning fra Valle videregående skole.

Anders Nordrum  har vært lærer i gartnerfag på Gjennestad videregående skole i 22 år, formidler kunnskap om grønnsaksdyrking til fengselsinnsatte i Valdres, skrevet boka Beredskapshagen sammen med Maria og Barbro Helga Nordrum. Sammen med sin kone Barbro driver de www.datsja.no om det å dyrke poteter og grønnsaker selv.

Haavard Elstrand er miljø og landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet. Han har master i økonomi fra NMBU, Ås. Han har hatt ulike stillinger bl.a. i Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Omsetningsrådet, Landbruksdirektoratet, NHO. Fra 2011 har han vært landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Hedmark, og deretter miljø og landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet.

Program

Kl 1830  Innledning om dagens tema  v/GULL

Kl 1840  Hvordan er matforsyningen i Norge og verden?

Ved Spesialrådgiver Arne Bardalen – Nibio

Kl 1920  Hvilke utfordringer finnes, og hvilke løsninger må til for at norsk landbruk kan gjøre oss mer selvforsynte med mat? (Landbruksperspektivet)

Ved nestleder i Innlandet Bondelag – Kristina Hegge

Kl 1940  Kaffepause

Kl 2000  Hvilke løsninger kan tas i bruk for å øke selvforsyningsgraden av mat? (Forbrukerperspektivet)  

Ved forfatter og gartner Anders Nordrum

Kl 2030  Hvordan vurderer myndighetene dagens situasjon, og hva gjør myndighetene for å sikre befolkningen nødvendig matforsyning i krisetider?

  Ved Miljø og landbruksdirektør Haavard Elstrand, Statsforvalteren i   Innlandet

Kl 2050  Drøfte aktuelle utfordringer og løsninger for Innlandet og Norge

Kl 2130  Slutt

Påmelding innen 22. januar (inngang – kr. 150,-)

Bærekraftig matforsyning når krisene treffer oss!

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.