Bønder som lykkes!

Bønder med allsidig kompetanse er bønder som lykkes. Det er den korte oppsummeringen av temakvelden 29. mars.

IMG_0704

Landbruket før

Olaf Nøkleby fortalte litt av Valles historie, bl.a. at utdanningen for 100 år siden hadde fokus på mangesyssleri der bonden var avhengig av å beherske flere fag og ferdigheter. Et møte på Gjøvik mellom statsminister Gunnar Knutsen og herredsagronomen i Østre Toten Kristian Tollersrud var avgjørende for etableringen av Valle som landbruksskole i 1917.

Landbruket nå

FullSizeRender[1]

Bjørn Gunnar Hansen har godt grunnlag for å si hva som er avgjørende for å lykkes. Å være en god bonde krever bl.a. fagkompetanse, lederkompetanse, personlig kompetanse, sosial kompetanse. I sitt forskningsarbeid har han bevist at bønder med agronomutdanning får bedre økonomiske resultater de uten slik utdanning.

Som en del av den personlige kompetansen snakket han om det å være motivert og være på hogget som viktige egenskaper, sammen med godt humør og det å ta ansvar. Han hadde mange sitater fra bønder som var intervjuet i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid. Ett av dem: “Eg føretrekkjer å snakke med dei som er optimistar, dei negative prøver eg å unngå. Då blir eg berre i dårleg humør.” Se Bjørn Gunnar Hansens presentasjon på temamøte om hvordan bonden lykkes.

Framtidens landbruk

FullSizeRender[3]

Johan Høstmælingen skulle svar på hvordan kan landbruket utnytte sine fortrinn. Han viser til at landbruk blir mer og mer anerkjent og populært, men la også vekt på at bondeyrket krever allsidig kompetanse. Det viser seg bl.a. ved at småbruk er det mest søkte ordet på portalen FINN. Det er en tendens til at folks interesse for det lokale er økende, interessen for bunad er økende. Folk er opptatt av sine røtter!

IMG_0714

Dessuten er det økende behov for mat fordi verdens befolkning øker. Hvordan skal vi klare å produsere nok mat til 9 milliarder mennesker i 2050? Han fastslo at mat er en maktfaktor. En av løsningene for økt matproduksjon er bruk av ny teknologi, mener Høstmælingen, både ved produksjon av mat, men ved omsetning av lokale produkter. Mulighetene er mange, og yrker for produksjon av mat blir mer populært.

Se video om Mat fra Toten

Drøfting

Det var ca. 30 personer til stede i festsalen på Valle som fikk oppleve tre gode foredrag. De frammøtte var fra 16 år og oppover, og det ble mange refleksjoner om hvordan bygge kompetanse, hvordan sørge for økt matproduksjon, hvordan kan ny teknologi innvirke på norsk landbruk, m.m.

FullSizeRender[2]

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.