Bruk av solenergi i landbruket

Onsdag 10. oktober 2018 kl 1800 er du invitert til et spennende temamøte om bruken av solenergi i landbruket. Møtet finner sted på NIBIO Apelsvoll, Nylinna 226, Kapp.

Vi har invitert bl.a. Svein Guldal fra Norges Bondelag til å gi oss en god oversikt over aktuelle fornybare energikilder og hvordan disse kan nyttegjøres i landbruket.

Programmet er slik:

Kl 1800 Velkommen

Kl 1810 Fornybar energi, karbonbinding og bioteknologi, nye næringsveier for landbruket

               ved Svein Guldal – Norges Bondelag      

Kl 1840 Befaring på Apelsvolls solenergianlegg

               v/stasjonsleder Petter Lunde

Kl 1920 Erfaringer med installasjon og bruk av solceller

               v/Amund Sandholt, Minnesund og Per Urdahl, Solel A/S

Kl 1950 Kaffepause

Kl 2010 Kraftselskapene Eidsiva og VOKKS informerer

               Hvilke rammebetingelser tilbyr de selskapene ved bruk av solenergi

Kl 2030 Støtteordninger i Innovasjon Norge

               v/Trond Husan

Kl 2040 Oppsummeringer, spørsmål

Last ned programmet Solenergi okt 2018

VELKOMMEN!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.