Engasjement for framtidas landbruksutdanning

Nærmere 100 personer deltok på temamøtet om framtidas landbruksutdanning i Oppland. Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum var blant innlederne i festsalen på Valle videregående skole mandag 1. november 2012. Han la stor vekt på betydningen av oppdatert kompetanse innen landbruket for å være en god gardbruker. GULL-Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk var arrangører for møtet.

Gjennom dette møtet satte de dagsorden for et viktig tema med gode innledere og ytterligere bidragsytere fra salen. Mange av deltakerne viste stort engasjement for temaet. Eleven Håvard Lindgaard Johansen var en av dem som var opptatt av at Oppland fylkeskommune hører på elevene med hensyn til et framtidig Valle.

Også de andre innlederne, rektor Iver Husum, Einar Wilhelmsen fra Zero og bondelagsleder Nils Bjørke la alle vekt på betydningen av god og oppdatert kompetanse for landbruksutdanningen nå og i framtida.

Iver Husum fra Hvam vgs har selv hatt fem av sine oppvekstår på Valle siden faren hans Hans Husum var rektor på Valle fra 1955-1960.

Iver Husum mener Valle kan bli en robust naturbruksskole bl.a. ved å tilby flere utdanningsprogram, flere tilbud innenfor rammene av utdanningsprogrammet naturbruk. Dessuten mener han at det bare utdannes en femtedel av det nødvendige antallet agronomer det er behov for i Oppland. Med 5000 garder i Oppland og et eierskifte hvert 30. år bør det utdannes 166 agronomer årlig i Oppland.

Flere av innlederne mener det er viktig å gjøre naturbruksutdanningen mer fleksibel ved å kunne tilby både agronomutdanning og studiekompetanse, dvs. et fireårig tilbud. Nils T. Bjørke fra Bondelaget var tydelig på det. Det samme var eleven Håvard Lindgaard Johansen.

Mange tok til orde for at Valle også bør være et kompetansesenter innen landbruket der ulike organisasjoner kan samles på Valle, slike som Tine, Norsk Landbruksrådgiving, Inn på tunet, m.fl.

Flere mente det er viktig å få opp framdriften med å utvikle Valle som et opplærings- og utviklingsarena for naturbruk. Blant dem som var tydelig på dette var ordfører i Østre Toten Hans Seierstad.

GULL – Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk hadde to referenter som har skrevet ned det meste av det som kom fram denne kvelden. Dette referatet vil være tilgjengelig om noen dager.

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.