Fagskoleutdanning innen landbruksfag

22.november 2022 kl 1900 i Teams – påmelding under

GULL, Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk, inviterer til temamøte om fagskole-utdanninger i landbruket. Fagskolen Innlandet på Gjøvik har en rekke tilbud som er populære blant mange som ønsker faglig påfyll til sitt arbeid innen landbruket. Kompetanse er nøkkelen til utvikling og nyskaping. Hva er fagskoleutdanning og hvilken kompetanse gir det? Hvem etterspør denne utdanningen?

Program

Kl 1900 Innledning om dagens tema
v/GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk), styremedlem Hans C. Endrerud
Kl 1905 Fagskoleutdanningene ved Fagskolen i Innlandet
Ved Faglig leder landbruk, Marit Ruud Skolseg, Fagskolen i Innlandet
Kl 1950 Pause
Kl 1955 Erfaringer som fagskolestudent
Ved Avdelingsleder landbruk, Åge Flegstad, Lena-Valle videregående skole
Kl 2015 Spørsmål og kommentarer til innlederne
Benytt «hånda» for å stille spørsmål eller gi en kommentar, eller skriv inn i chat. Møteleder styrer denne delen av møtet
Kl 2030 Avslutning

Påmelding

Seinest 21. november – lenke til møtet sendes ut til påmeldte E-postadresser

Fagskoleutdanning innen landbruksfag

22. november 2022
  • Brukes ved utsending av lenke til Teams-møtet
This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.