TEMAMØTE 13. JANUAR: Fortid og framtid i landbruket – Muligheter og utfordringer i det 21. århundre

Tidligere departementsråd i Landbruks- og matdepartementet Per Harald Grue foredrar om  «FORTID OG FRAMTID I LANDBRUKET – MULIGHETER OG UTFORDRINGER I DET 21. ÅRHUNDRE».

phg

Per Harald Grue var departementsråd i Landbruks- og matdepartementet fra 1985 til 2009. Han kom til Landbruksdepartementet allerede i 1972 og har vært med å prege norsk landbruk de siste 40 år!

Tid: Tirsdag 13. januar kl 1900

Sted: Vitensenteret, Brennerigata 1, Gjøvik • møterom «Kulturloftet»

Påmelding til møtet innen tirsdag 6. januar på www.vilskape.no – se under

Inngang kr 100,– Deltagere på årsmøtet går inn gratis

ÅRSMØTE I GULL – Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk

13. januar 2015 kl 17.30
årsmøte

SAKER:

  • Årsberetning for 2014
  • Regnskap 2014
  • Valg
  • Aktivitetsplan 2015
  • Eventuelt

Sted: Vitensenteret, Brennerigata 1, Gjøvik • møterom «Kulturloftet»

MELD DEG PÅ HER:

Temamøte 13. januar 2015

Påmeldingsfrist 6. januar
This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.