Fra “Det grønne ordskifte” til “Det grønne skifte”

I det åpne møtet på NTNU – Gjøvik 12. oktober ble det satt fokus på økt bruk av tre som råvare.  Steinar Lyshaug fra GULL (Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk) ledet møte om bruk av tre.

evenm

Først ute var skogambassadør Even Mengshoel som ga den frammøtte forsamlingen en god gjennomgang av status og mulighetene for å utvikle nye virksomheter basert på skogen i Innlandet. Innlandet er Norges viktigste skogbruksregion. Det vises bl.a. ved at det er så mange som 280 treindustribedrifter i Innlandet. Likevel er det slik at eksporten av tømmer fra Norge har vært sterkt økende de siste årene. Slik sett er det et potensiale for at mer av avvirket skog blir foredlet lokalt.

p1160007

Han gikk gjennom de mange mulighetene som ligger i å utnytte trær til ulike formål som å produsere tekstiler, plastmøbler, biodrivstoff, tremøbler, hus, bruer, m.m. Poenget å bruke tømmer som råvare ved å bruke grønne karboner som erstatning for svarte karboner. Det er likevel bruk av tre til hus og store konstruksjoner som vil ha størst betydning for skogbruket i Innlandet.

Mengshoel synes at mye det siste året har dreid som om “Det grønne ordskifte”. Hans budskap var at tiltak må iverksettes for å få et reelt “Grønt skifte”. I så måte håpet han at Skogmeldinga som ble presentert på Gjøvik 14. oktober skulle gi et viktig bidrag.

Jan Steinar Egenes fra NTNU kunne fortelle at deres satsing på “Bærekraft” er den faglige tilnærmingen til økt bruk av tre. På Gjøvik skjer gjennom et tverrfaglig samarbeid for tre og bærekraft mellom de tre seksjonene “Bygg-geomatikk-realfag”, “Elektro og maskin” og “Økonomi”. Takket være dette samarbeidet mener Egenes at NTNU har mye å bidra med for å utvikle nye innovative produkter og bedrifter. Ved bl.a. å bruke robotstyrte sager og freser er det mulig å designe til unike produkter. Ett eksempel er utviklingen av 3D-printet paviljong som er konstruert av NTNU.

ntnu_paviljong

Både Mengshoel og Egenes kom med spennende eksempler på bruk av tre i bygg først og fremst fra Norge, men også fra Østerrike, Sveits, England. De fleste eksemplene er tre brukt på nye måter – nye konstruksjonsmåter – og nytt design. Flere av byggene er såkalte signalbygg, jamfør Vikingskipet på Hamar.

janse

Siste foredragsholder var Tore Bergsveen fra Hunton. Det er spesielt konkret siden bedriften med navn oppkalt etter Hunnselva er 126 år – øker omsetning og ansatte fra år til år. I 2016 har bedriften budsjettert med en omsetning på 435 millioner kroner. Bergsveen tror det er innen rekkevidde.

p1160036

Hunton gjør stadig nye grep og forbedringer til tross for høy alder. Fra å ha vært en bedrift som produserer porøse trefiberplater har de skapt stadig nye produkter. Ved å koble ulike elementer har Hunton laget veggsystemer, taksystemer, ja så tilslutt blir det til Huntonhus. Stadig nye produkter har ført til at Hunton nå bygger en ny fabrikk på Skjerven skog. Bedriften har kjøpt en 150 dekar eiendom der. Målet er at den nye produksjonen settes i gang sommeren 2018.

toreb

På temamøtet om tre fikk de frammøtte mange spennende impulser, og nye kontakter ble etablert. Dermed håper vi at møtet har vært til spirer til ytterligere verdiskaping med bruk av tre!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.