Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat

Du er invitert til

Granum gård, Granumsvegen 6,  Fluberg, onsdag 29. september kl 1800 til en spennende kveld om hvilke ressurser som besøkende kan oppleve i vår region! Hvordan kan det tilrettelegges? Hvordan blir det samarbeidet? Og hvordan kan en lykkes som gårdbruker?

Programmet:

Kl. 18.00   Velkommen

Kl. 18.10   KOM til Gjøvik, Toten og Land – en presentasjon av   prosjektet med resultater og planer. v/ Marianne Bøe

Kl. 18.40   Visit Innlandet – trender i markedet, hvordan jobbes det   med å markedsføre Gjøvikregionen. v/ Heidi Gran

Kl. 19.10   Pause med kaffe og tilbehør

Kl. 19.40   Granum gård – hvordan har sommeren 2020 og 2021 vært og   erfaringer som deltaker/medlem i KOM-prosjektet og Visit   Innlandet. v/ Marianne Konow

Kl.20.10   Etablering med gårdsutsalg/butikk – Hva kreves, hva gir det
av muligheter og suksesskriterier?
v/  Ola André Skaret   Hesla, Nordre Sand gård

Kl. 20.40   Oppsummering og avslutning

Last ned invitasjonen!

Påmelding senest 26. september 2021 på www.vilskape.no.

Temamøte om Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat

Husk smittevern - ikke møte dersom du er syk!

Pris kr. 150,- .

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.