Grøna – et spennende sted for bygningsvernere – referat fra temamøte 18. september

Lysbilde1

Det var 25 frammøtte. Ole Helmer Bjørlien ønsket velkommen på vegne av GULL. Deretter tok Per Idar Vingebakken oss med  rundt  ute og fortalte om bakgrunnen for kjøpet av den gamle skysstasjonen og gården fra 1700-tallet i 2011. Han fortalte videre om sine planer med bruken av de restaurerte bygningene og kulturlandskapet rundt, som del av sin egen gård Nordås med melke og kjøttproduksjonen og kjøttforedling. Det han kalte Nordås i fortid og framtid. Målgruppen var tenkt bedriftsmarkedet ( kurs og konferanser) samt pedagogisk  tilrettelegging for barn og ungdom, samt evnt. utleie til bryllup, konfirmasjoner og lignende.

Det ble på runden vist til ulike typer restaureringer ved de ulike husene og i kulturlandskapet. Her kom bygningsvernrådgiver Trond Raddum og ansatt ved kulturavd i Fylkeskommunen, Tore Rødbergshagen med innspill i forbindelse med ulike vurderinger som var blitt gjort.

I Pausa ble det servert  rundstykker, kaffe og kake i stua på Grøna. Etterpå presenterte Trond Raddum bilder og fortalte om «Fornyet bruk av eldre landbruksbygninger i Oppland og Hedmark.

Under foredraget kom flere med spørsmål og egne erfaringer bla. i arbeid med søknader om ulike tilskudd som Norsk Kulturminnefond, UNI-stiftelsen, SMIL-midler, Innovasjon Norge, og Fylkeskommunens kulturavd.. Sparebankstiftelsen, og Norsk Kulturarv ble også nevnt.

Vingebakken fortalte om hva han hadde søk av tilskudd fra 10 ulike instanser og hva han hadde lykkes i  å motta i støtte fra 8 av  ulike støtteordninger, inkl Riksantikvaren.

Her kom Tore Rødbergshagen inn på hva han mente var årsaken til Vingebakken`s forholdsvis gode støtte:

  • Vingebakkens personlige henvendelse til ledelsen i Fylkeskommunen om å få presentere sine tanker og planer.
  • Tiltakets mangfold og omfang.
  • Næringstilknytning til hans eksisterende virksomhet på Nordås. Og i et historisk perspektiv.
  • Ikke bare et rent personlig tiltak, men også et samfunnsmessig og pedagogisk tiltak for barn og ungdom.
  • Vingebakkens synlige engasjement og gjennomføringsevne i det som allerede var gjort for egen regning. Samt  grundig gjennomtenkte løsninger og planer i søknadene om tilskudd.

Møte ble avsluttet kl 2130.

Refr. Ole Dullerud

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.