Grønn framtid og årsmøte 2019

I dag holdt Simen Kristiansen foredrag om bioøkonomistrategier for Innlandet og ordningen Grønn framtid i Oppland for nærmere 20 frammøtte.

Møtet fant sted i regionsalen til Gjøvikregionen Utvikling, Stasjonsbygningen i Gjøvik.

Oppland fylkeskommune har bevilget hele 50 millioner kroner til det grønne næringsfondet som skal gi følgende effekter:

  • Miljø- og klimaeffekt
  • Verdiskaping og arbeidsplasser
  • Innovasjon 

Så langt har ca. 300 søkt om midler. Av dem har ca. 70 prosjekter blitt støttet med en gjennomsnittlig utbetaling på drøye kr. 300 000,-. Det betyr at det fortsatt er ca. 27 millioner kroner igjen av fondet. Se presentasjonene til Simen Kristiansen kan du se her: Årsmøte i GULL 26.03.19 bioøkonomi (002) og Årsmøte i GULL 26.03.19 grønn framtid (002)

Årsmøtet

På årsmøtet ble årsberetningen 2018 gjennomgått. Se her: Årsberetning for GULL 2018

Her er presentasjonen fra årsmøtet

Ole Dullerud og Tåle Willerud gikk ut av styret. Ole Dullerud var til stede og ble takket av for stor og viktig innsats i GULL siden 2011!  De som erstatter de to er Mathea Storihle fra Vestre Toten og Ole Christian Hveem Østre Toten.

Her er det nye styret 2019: årsmøte 2019

  • Mathea Storihle  
  • Ole Christian Hveem
  • Sven Sandvik 
  • Stine Røen 
  • Morten Kleven

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.