Grønn framtid og årsmøte i GULL 26. mars 2019

Møtet blir i Regionsalen, Stasjonsbygningen, Jernbanetorget 3, Gjøvik

PROGRAM

Bioøkonomistrategi for Innlandet og Grønn framtid-midler v/ Simen Kristiansen, Oppland fylkeskommune

Bioøkonomi: Innlandet har ambisjon om å ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion og bidra til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien

Satsingen “Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling” har Oppland fylkeskommune satt av 35 millioner kroner i 2017, og ytterligere 10 millioner kroner i 2018.

Årsmøtesaker i GULL:

1.Årsberetning for 2018

2.Regnskap 2018

3.Valg

4.Drøfting av framtida for GULL

5.Eventuelt

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.