Internasjonal vår for Valle

Elever og lærere ved Valle videregående skole går en internasjonal vår i møte. Gjennom prosjektet In-Pact, vil åtte av skolens elever delta på treukers kurs innenfor ulike fagfelt i mars/april. Tre elever skal kurses i “Produksjon av geitemelt og ysting av ost” i Latvia, tre elever i “Foring og stell av høytytende melkekyr” i Danmark, mens de resterende to elevene deltar på kurset “Gårdsturisme og produksjon av økologiske grønnsaker” i Romania. I samme periode kommer sju elever fra Østerrike og Nederland til Valle videregående skole for å lære mer om entreprenørskap.

Det står enda mer internasjonalisering på vårprogrammet. Valle videregående skole har de siste årene hatt et nært samarbeid med andre skoler i de baltiske land. Senest i oktober var 15 elever og to lærere fra Valle på samarbeidsskolen Smiltene Centre Secondary School i Latvia, og i november 2010 reiste fire elever og en lærer til Tallin, Estland på en internasjonal ungdomsbedriftsfestival. Det baltiske samarbeidet fortsetter. Påkommende mars reiser sju elever og en lærer til Riga i Latvia, og i mai kommer 18 elever og to lærere hit til Valle fra Smiltene.

This entry was posted in Internasjonalt (Lenker), Ungdom. Bookmark the permalink.

Comments are closed.