JA, VI VIL BIOØKONOMI

P1140474

Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk samlet i i kveld var 35 personer i festsalen på Valle. Deltakerne var politikere, gardbrukere, skogbrukere, forskere, fagfolk og andre interesserte, som var samlet under overskriften «Er bioøkonomi svaret på Innlandets utfordringer?» Både innledere og de frammøtte var samstemte om at ja, «Vi vil bioøkonomi».

En av innlederne Jon Bingen beskrev hvordan kull var viktig i Napoleonskrigen rundt år 1800 og i utviklingen av industrialiseringen, mens petroleum var viktig «vant» posisjon i forhold til sprit (biobasert) i forbindelse med 1. Verdenskrig. Nå er tida inne for biobasert drivstoff bl.a. i det amerikanske forsvaret hvor 40 % av drivstoffet er biobasert. Dette er ett av flere tegn i tida som peker i retning av utviklingen av en bioøkonomi i USA, men også i store deler av verden.

 

Bingen mener Norge henger etter utviklingen i å ta i bruk bioøkonomi sammenlignet med miljøer i Sverige og andre deler av Europa, og at vi som nasjon bør kjøpe oss teknologi og kompetanse for å bygge opp egne bioøkonomiske virksomheter.

P1140476

Erik Eid Hole fra Enerigården fortalte om sin mangfoldige virksomhet på Hadeland. Også han tok for seg hvordan ulike energikilder har hatt stor betydning for utviklingen i Norge. Framveksten av vannkraft har hatt stor betydning for Norge, det hele begynte for 100 år siden. Rundt 1970 fant Norge oljen, også den har hatt stor betydning for norsk økonomi. Nå er tida inne for en bioøkonomisk periode. Han pekte på Innlandets store skogbruksressurser som har et stort potensiale for en framtidig næringsutvikling.

P1140483

Bjørn Iversen som også har arbeidet med Innlandsutvalget trakk fram noen av hovedkonklusjonene som de har kommet fram til. Det mener at Innlandet må sitte i førersetet for det grønne skifte. Et forslag er at Innlandet må etablere et nasjonalt senter for bioøkonomi. Et annet forslag er å bygge opp ny massevirkeforbrukende industri i Innlandet. Det å øke investeringene i primærskogbruket er et tredje forslag.

P1140481

Til slutt var det meningsutvekslinger. Fagfolket stilte sin lit til at politikerne vil satse på bioøkonomi. Svaret kom bl.a. fra fylkespolitiker Aud Hove som sa at hun trenger hjelp fra fagmiljøene til å ta de riktige beslutningene for å utvikle bioøkonomien i Innlandet. Alle var enige om at ja, «Vi vil bioøkonomi»

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.