Klimasmart landbruk og årsmøte 2024

Onsdag 20. mars presenterte Mia Høiseth fra Norsk Landbruksrådgiving, NLR tips og begrunnelser for et klimasmart landbruk, med denne presentasjonen!

I tillegg var det årsmøte hvor bl.a. årsmelding, regnskap, idéer, til temamøter for høsten 2024 ble drøftet :

•Kosthold og norsk matproduksjon.

•Naturgrunnlaget og jordhelse – organisk materiale

•Vannsituasjonen i jord og skogbruk

•De gode eksemplene

•Avrenning fra jordbruk og restriksjoner til jordarbeiding på høsten

•Skogen og bærekraft (PEFC – skogstandard)

•Hvordan sikre god kompetanseutvikling for gårdbrukere?

Det ble bl.a. gjennomført valg av nytt styre. Det nye styret består av disse personene:

Nytt styret for  2024

Sveinung Elde

Torstein Eltun

Martin Selmer Paulseth

Hans Christian Endrerud

Espen Hagen

Vi ønsker det nye styret lykke til!

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.