Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk

Tirsdag 9. mars 2021 kl 1400 inviterer vi til digitalt temamøte og årsmøte. Svein Guldal fra Norges Bondelag tar for seg de dagsaktuelle spørsmålene:

  • Klimautfordringer for primærjordbruket
  • Hva er regenerativt jordbruk – Hva må gjøres for å realisere dette?
  • Hva har regjeringens klimaplan å si for norsk landbruk?
  • Hvordan opprettholde norsk kjøttproduksjon på en klimasmart måte, og tilpasset kostholdsråd?

Arrangementet starter med årsmøtet som varer ca. 30 minutter før Svein Guldal får ordet.

Årsmøtesaker i GULL:

  1. Årsberetning for 2020
  2. Regnskap 2020
  3. Valg
  4. Drøfting program for 2021
  5. Eventuelt

Her finner du:

Årsmøtepapirer og Årsberetningen for 2020

PÅMELDING – innen 7. mars (Alle må fyll ut skjemaet under)

E-post blir sendt den 8. mars til de påmeldte med lenke til Teams for deltakelse

Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.