Landbruket lærte av industrien på Raufoss

Torsdag 31. januar delte Sverre Narvesen fra NCE Raufoss sine erfaringer fra industrimiljøet med lydhøre gardbrukere og som arbeider med landbruket.  Sverre Guldbrandsen-Dahl fra SINTEF arbeider både med industri og gardbruker i Sør-Odalen fortalte på en overbevisende måte om hvordan han hadde tatt med seg kunnskap og holdninger fra industrien til landbruket. Til slutt trakk bonde og prosjektleder Bjørn Iversen linjene mellom landbruket og industrien.

DSCN0320

Disse tre innledet til et møte som ble arrangert av GULL (Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk). En del av det som kom fram var hvordan industrien på Raufoss har forpliktene samarbeid for å løse ulike utfordringer. Aktørene som samarbeider er bl.a. enkeltbedrifter, forsknings og utviklingsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og kommersielle aktører.

DSCN0317

Noe av det det samarbeides om er kvalitetssikring, HMS, effektive arbeidsprosesser, automatisering, felles forskning og utvikling og samarbeid om utdanning.

Både Guldbrandsen-Dahl og Iversen trakk fram at også landbruket har systemer for kvalitetssikring som KSL, men likevel ble industriens arbeid med kvalitetssikring trukket fram som ett av de temaene en mener landbruket kan lære av industrien.

DSCN0325

I gruppearbeidet i løpet av kvelden om hva landbruket kan lære av industrien ble noen av svarene:

  • Systematikk, kvalitetssikringsarbeid på alle plan
  • Samarbeid
  • Klare mål for samarbeidet
  • Åpenhet for fornyelse og forbedringer
  • Skape forpliktene samarbeid og møteplasser
  • Sette standarder

DSCN0329

Blant forslagene som kom fram var en utfordring til Valle vgs om å invitere til bondekafé for å skape en møteplass for bønder.

Kvelden ble oppsummert av Per André Rjaanes som minnet om at neste møte i GULL blir 20.mars 2013 og skal ta for seg LEAN.

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.