Landbrukets muligheter og årsmøte

Ellen Hoel orienterer om Agro Toten

Onsdag 11. mars var det kombinert temamøte og årsmøte for GULL i Bright house – Mustad næringspark i Gjøvik.

Stine Røen ønsket velkommen på vegne av styret før prosjektlederen Ellen Hoel begynte å orientere om Agro Toten. Hun fortalte hvordan de som Mat fra Toten hadde spurt sine medlemmer om hva de ønsket å arbeide med. det resulterte i fire delprosjekter:

  • Klimasmarte løsninger – fangvekster
  • Lokalmat
  • Produktutvikling
  • Ulike felles løsninger

Seksjonssjef for samfunnsbasert næringsutvikling Innlandet fylkeskommune Trond Carlson orienterte om hvordan fylkeskommunen gir støtte til ulike prosjekter, men han minnet om hvor store Innlandet er innen jord- og skogbruk, bioøkonomistrategiene, inklusive Biovalley. Her er hans presentasjon.

Christina Seegård fra Innovasjon Norge var forhindret fra å komme, men Stine Røen hadde fått presentasjon fra dem som Stine framførte. Innovasjon har en rekke virkemidler og støtteordninger, bl.a. spesiell støtte til bønder under 35 år, samt etablererstipend. Se Innovasjon Norges presentasjon.

Torgeir Onsrud fra Fylkesmannen i Innlandet presenterte Fylkesmannens rolle innen landbruk. Han presenterte med navn og bilder hva de ulike medarbeiderne innen landbruk har for ansvarsområde. Se presentasjonen!

Årsmøte 2020

Årsmøtet begynte med en gjennomgang av årsberetningen for 2019, med en kort tilbakeblikk på på GULLs aktiviteter siden 2014. Der ble det gjennomgått hvilke temamøter som var holdt. Sist høst var det et eget temamøte om mulighetene med bioass i oktober 2019.

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Stine Røen.

Valget besto i å få på plass fem styremedlemmer. Mathea Storihle var ikke på valg, mens Ole Christian Hveem sa ja til sitt andre år, og valgt for ett år. Stine Røen og Morten Kleven sa ja til hvert sitt gjenvalg til styret for to år.

Sven Sandvik takket nei til gjenvalg, og ble takket av leder Morten Kleven for sin innsats for GULL. Hans Christian Endrerud er bonde med jord- og skogbruk fra Nordre Land. Han ble valgt inn i styret med to nye år.

GULLs plan for 2020 avgjøres av styret, men følgende ble drøftet som aktuelle temaer for 2020:

•Om jordbruket i klimaperspektiv (aktuell ressursperson Svein Guldahl) (utslipp og binding av CO2, organisk materiale i matjord)

•kjøtt som bærekraftig produksjon. Åpent møte for andre målgrupper en gardbrukere

•Kornsatsing/økt matproduksjon.

•Opplevelsesnæringene.

Protokollen fra årsmøtet

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.