Landbruksutdanning og årsmøte

Vi ønsker deg velkommen til et foredrag om landbruksutdanningen før og nå og årsmøte 15. mars 2022 kl 1400 i Teams

Bilde fra video om plantekultur for voksenagronomer

Landbruksutdanning før og mest nå

Morten Kleven – Lena-Valle vgs presenterer

• Hvordan var utdanningen særlig for voksne før skolereformene • Framveksten av voksenagronomutdanningen • Utvikling av voksenagronomutdanningen • Digitalisering av utdanningen • Eksempler på digitale læremidler

Årsmøtesaker i GULL:

1. Årsberetning for 2021 2. Regnskap 2021 3. Valg 4. Drøfting program for 2022 5. Eventuelt

Påmelding er nødvendig på siden www.vilskape.no innen 13. mars. 

Påmelding til "Landbruksutdanning og årsmøte"

NB! E-post blir sendt den 14. mars til de påmeldte med lenke til Teams for deltakelse!

Årsmøtepapirer Årsberetning for 2021

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.