Møte om “Internasjonalt år for familielandbruket” 3. juni

Internasjonalt år for familielandbruket– Er familielandbruket viktig i Norge og resten av verden?
Velkommen til åpent møte 3. juni 2014 kl. 19.00 På Honne, Biri
  • Om betydningen av familie- og småskalandbruket i Norge, v/ leder av Norsk Bonde- og… Småbrukarlag Merete Furuberg
  • Om familielandbruket i utviklingsland – med spesiell fokus på rettigheter for småbønder i Afrika v/professor Stein Holden, NMBU

P1100556

Kaffe og enkel bevertning
Påmelding til fmopton@fylkesmannen.no  eller tlf 61266146
Arrangør: Fylkesmannen i Oppland, Norsk Bonde og Småbrukarlag og GULL _ Gjøvikregionens utviklingsforum for levende landbruk
familiejordbruket
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.