Motorsagkurs for fem voksne

De siste ukene har Valle videregående skole arrangert kurs en dag i uka i bruk av motorsag for Lunde – Roseth Kurs- og arbeidstreningssenter. Det er Ole Dullerud fra dette senteret som tok initiativet, mens det var Knut Ødegårdsstuen fra Valle som sto for den faglige gjennomføringen. 

I tillegg til å arbeide med arbeidstrening, driver også Lunde gård en gårdsbarnehage. Dermed ligger det tilrette for gode møteplasser mellom barn og voksne rundt bålet i forbindelse med matpausen.

Ole Dullerud og Valle videregående skole har tidligere også samarbeidet om kurs for voksne eller unge voksne som har behov for denne type kurs. Forrige kurset var et avløserkurs var for ca. ett år siden.

Mer informasjon om Lunde – Roseth Kurs- og arbeidstreningssenter, se http://www.grønt-arbeid.no/

This entry was posted in Arrangement, Kurs. Bookmark the permalink.

Comments are closed.