Nordisk- Baltisk samarbeid med mer

Fredag 8.april og lørdag 9.april 2011 framsto Valle som en smeltedigel for 36 unge og voksne fra åtte ulike land fra Europa og Afrika. Fredag var det konferanse med bl.a. orientering fra Ungt Entreprenørskap i Oppland. Lørdag var det ekskursjon til Gausdal og Lillehammer.

Morten Andersen fra Ungt Entreprenørskap fortalte om hvordan de arbeider i Oppland med barn og ungdom. Seinere på dagen var det workshop med deltakere fra Finland, Estland, Latvia, Litauen, Østerrike, Nederland, Uganda og Norge. Formålet var å øke bevisstheten, nytten og mulighetene med internasjonalt samarbeid.  Her er Invitation to Nordic project at Valle Norway April 2011:

Welcome to Valle Upper Secondary School 8th April 2011 by Morten Kleven

 JA Norway Oppland County_Valle April 2011  Oppland’s work on entrepreneurship in different schools – Morten Andersen

How to motivate students on PBL Valle 8th April 2011 on Problem Based Learning and rural development? – Morten Kleven

1120 Valle Vocational education 8th April 2011, Ola Eid – Valle

1245 Inpact the presentation short for april 2011. – three weeks courses for agricultural students in Europe. The Entrepreneurship course at Valle (28th April – 15th April)

Lørdag reiste alle på ekskursjon til Gausdal og Lillehammer. Der besøkte de deltakerne Holen gardsysteri og fikk orientering og omvisning av eieren Inger Holen. Orienteringen handlet om etableringen av ysteriet, produksjon og salg av ost. Hun produserer pultost, kremoster, rømme, kvitost og salatost (feta).

Seinere besøkte gruppa Kulturstua i Ro med Tor Jacobsen og Lina Dybdal som vertskap. Garden ligger høyt oppe i lia i Bødalen i Vestre Gausdal og består av en samling av hus med historisk preg. Tor Jacobsen guidet de besøkende om bygninger og mat fra middelalderen og tilsvarende hvordan dette var for ca. 100 år siden.

For mange av deltakerne var dette det første besøket i Norge. Det fine vårværet og variert landskap skapte tydeligvis gode opplevelser. Dessuten ga flere uttrykk for at det er mange hvor mye vi har til felles enten man kommer fra de baltiske land, Uganda eller Norge. På den måten bidro de felles opplevelsene til at deltakerne knyttet bånd på tvers av landegrensene i løpet av de få dagene arrangementet varte.

Fredag og lørdagens arrangement dekket fire ulike formål:

  1. Tilbud til elever fra Østerrike og Nederland som deltar på et treukers entreprenørskapskurs
    Elever fra Latvia som deltok på entreprenørskapskurset i to dager gjennom Ungt Entreprenørskap fra Latvia.
    Voksne lærere, rektorer og medarbeidere som arbeidet med Ungt Entreprenørskap i Finland, Estland, Latvia og Litauen som er en del av et felles prosjekt sammen med Valle videregående skole.
    To lærere fra Uganda som har pedagogisk praksis på Valle i to uker. De studerer pedagogikk ved Høgskolen i Akershus.
This entry was posted in Internasjonalt (Lenker). Bookmark the permalink.

Comments are closed.