Om den globale matvaresituasjonen på Hoffsvangen

Godt over 50  landbruksinteresserte tok turen til Bygdestua på Hoffsvangen onsdag kveld der Østre Toten Bondelag og Folkeakademiet arrangerte foredrag med Christian Anton  Smedshaug, temaet var den globale matsituasjonen. Statistikk og tall på verdensbasis og nasjonalt ble formidlet til et lydhørt publikum.
P1060465
Med fokus på økt matproduksjon og jordvern ledet Smedshaug publikum gjennom kvelden med gode betraktinger. Hvorfor vi bør ha norsk selvforsyning, hvor viktig det er å ta vare på de 3 prosentene med dyrkbar jord vi har i Norge når vi per i dag har knappe 45 prosent selvforsyning.

P1060471

Han viser også til at mange land nå i større grad velger å bygge lager eller sikre seg arealer utenlands, blant annet gjennom såkalt “land grabbing”. Når man ser at kineserne kjøper seg store svinefarmer, er ikke det på grunn av at de syntes dette nødvendigvis er veldig moro, men for å sørge for å ha nok mat til egen befolkning. Hvis Norge får en fallende egenproduksjon og ikke har lager eller spesialordninger med eksportører, blir vi sårbare. Samtidig er det ikke sikkert kontrakter og spesialordninger med eksportørene er nok. Smedshaug peker på at det internasjonale handelssystemet ikke har levert når situasjonen er blitt kritisk. Dette så vi i 2008/2009 da eksporten av hvete ble stoppet av alle, bortsett fra USA og Canada. Eksporten av ris ble også stoppet av alle utenom Thailand, noe som førte til en firedobling av risprisene.

Sannsynligvis har ikke alle politikerne forstått hvor krevende situasjonen er, ofte kommer virkelighetsforståelsen etter den reelle situasjonen.

Christian Anton Smedshaug ble betraktet som et vandrende leksikon av fylkesvaraordfører Ivar Odnes, noe folk i salen kunne si seg enig med. Ellers i salen kunne man finne  Østre Totens ordfører Hans Seierstad, representanter fra Landbruksrådgivinga, Bioforsk, Tine, politikere, bønder og bygdefolk. I salen kunne man gjennom hele foredraget se nikkende hoder. De aller fleste av de oppmøtte var nok klar over situasjonen som sannsynligvis kommer og utfordringene dette kan by på. Så de store diskusjonene uteble.

Så får vi håpe at politikerne kan forstå hva som står på spill og at “løvebakkens” folkevalgte trekker i de rette trådene for å stoppe den negative utviklingen i landbruket.

Når alt kommer til alt, dreier politikk seg kanskje bare om penger? Hvis det er tilfelle, er det dumt at vi sannsynligvis ikke blir mette og at vi trolig blir feilernærte av å spise tusenlapper…

Linda Suleng

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.