GULL & Vilskape

GULL_logo

GULL – Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk bruker www.vilskape.no som informasjonskanal for å informere om arrangementer og hendelser innen landbruk og bygdeutvikling i Gjøvikregionen.

Dette er styret for 2024

  • Leder Sveinung Elde, gårdbruker i Østre Toten 
  • Kasserer Martin Selmer Paulseth, Østre Toten Bondelag
  • Hans Christian Endrerud, jord- og skogbruker & Nordre Land Bondelag
  • Torstein Eltun, Toten Bonde og Småbrukarlag
  • Espen Hagen, Lena-Valle videregående skole

Dette styret ble valgt på årsmøte 20. mars 2024

Vedtekter – GULL revidert 2013

GULL-Kontakt:

Presentasjon GULL

Om GULL

VIL SKAPE

“Vil skape” startet i 2007 som et prosjekt, men er fortsatt en del av Lena-Valle videregående skoles satsing for å være et kurs og kompetansesenter innen landbruk og bygdeutvikling

Vil skape har som mål å:

Skape og spre kompetanse for å utvikle bygdenæringene i Oppland.

Det begynte som et prosjektet i 2007 som besto av fem deler:

  1. Videreutvikle arbeidet med rekruttering av ungdom
  2. Samarbeide tettere med ressursmiljøer i regionen, bl.a. gjennom åpne arrangementer
  3. Videreutvikle det internasjonale samarbeidet og kompetanse
  4. Bygge opp tilbud i entreprenørskap, der videreforedling, innovasjon og økt verdiskaping er sentrale temaer
  5. Markere 150 års jubileet for landbruksutdanningen i Oppland

Arbeidet blir videreført med ambisjonen om å videreutvikle Valle videregående skole til å bli et kompetansesenter med særlig vekt på landbruk og bygdeutvikling og hvor Valles kompetanse ved bruk av pedagogiske metoder i bygdeutviklingsarbeidet står sentralt. Som en del av målet vil Valle skape en attraktiv skole for dagens ungdom og for landbruk og bygdenæringer i Oppland

Her er noen av nettverksmøtene GULL har gjennomført:

2014Lokal mat vår stolthet og identitet?
FNs internasjonale år for familiejordbruket
Fornuftig bruk av gamle bygninger
2015Fortid framtid i landbruket – muligheter og utfordringer
Andelsjordbruket
Er bioøkonomi svaret på Innlandets muligheter
2016Ysting og presentasjon av ysteanlegget på Valle
Bruk av tre – sammen med NTNU
2017Hvordan lykkes bonden i 2017?
2018Hvordan skape opplevelsesnæringer i Gjøvikregionen?
Bruk av solenergi i landbruket
2019Hvordan skape en god bondehverdag? Bondens fysiske og psykiske helse
Biogass – en ressurs i landbruket?
2020Om AgroToten
Virkemidler fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Fylkesmannen
2021Klimautfordringer og klimaløsninger for norsk landbruk (Teams)
Gården som ressurs for kultur, opplevelser og mat
2022Matdistribusjon og bærekraft (Teams)
Fagskoleutdanning i landbruket (Teams)
2023Bærekraftig matforsyning – når krisene treffer oss
2024Fra båsfjøs til løsdriftsfjøs
2024Klimasmart landbruk og klimakalkulator

Comments are closed.