Solceller på låvetak og ny teknologi norsk landbruk

Onsdag 10. oktober arrangerte GULL møte om “Bruk av solenergi i landbruket”. Det ble en spennende kveld for de 25 deltakerne på temamøte. Møtet var på Nibio -Apelsvoll på Kapp der vertskapet ved Petter Lunde viste fram sitt låvetak som en forventer å kunne produsere 51 000 kWt pr. år. Det dekker langt fra Apelsvolls behov, men er et godt bidrag til energiforsyning til forskningssenteret. 

Fordelene med solenergi er at man kan anvende eksisterende tak eller vegger. Normalt er det lite utfordringer med vedlikehold.

Programmet var slik:

  • Befaring på Apelsvolls solenergianlegg v/stasjonsleder Petter Lunde
  • Solar Farming v/Jakob Geipel 
  • Erfaringer med installasjon og bruk av solceller v/Amund Sandholt, Minnesund og Per Urdahl, Solel A/S
  •  Eidsiva energi v/Saxerud
  •  Støtteordninger i Innovasjon Norge v/Trond Husan

Jakob Geipel også fra Nibio – Apelsvoll fortalte om prosjektet “Solar Farming”. Det betår av fem delprosjekter:

  1. Lokal solstrømproduksjon
  2. Elektrisk flåte og styringssystem
  3. Presisjonsgjødsling
  4. Systemanalyse
  5. Formidling

Se denne presentasjonen Geipel_SolarFarm

De neste var Amund Sandholt fra Minne gård på Minnesund og Urdahl fra Solel A/S. De har begge noen års erfaring med solcelleanlegg på låvetak. Her er Amund Sandholts erfaringer Amund_Erfaringer_med_installasjon_og_bruk_av_solceller, og Urdahls Urdahl_Erfaringer_med_installasjon_og_bruk_av_solceller

Forsamlingen hadde mange spørsmål og særlig Urdahl bidro med mange svar.

Stig Are Saxerud fra Eidsiva energi kjenner også Apelsvolls anlegg og fortalte at de hadde fått nærmere 100 nye kunder som har bestilt solcelleanlegg det siste året. Er er hans presentasjon Saxerud_Solenergi

Til slutt fortalte Trond Husan fra Innovasjon Norge om støtteordningene de har gjennom “Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi”. En forutsetning for å få støtte til solenergianlegg er at gården også har/bygges ut med flisfyringsanlegg, biogassanlegg, e.l. Da kan en få inntil 35 % tilskudd til slikt anlegg. Trond Husans presentasjon Solenergi apesvoll 101018

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.