Spennende kveld 25. januar med et krevende tema

Lederen i Norges Bondelag Bjørn Gimming og Odd Hveem fra Toten løkpakkeri

Temaet var «matdistribusjon og bærekraft». Alle ble ønsket velkommen i Teams av GULLs Morten Kleven. Han viste bl.a. til nyheten om at dagligvarekjedene har forpliktet seg til et mål om å ha en norsk grøntandel på 50 % mot 2035.

Deretter fulgte ordfører Bror Helgestad han hadde sett fram til å vise fram Toten til de besøkende. Han kunne fortelle at Østre Toten er blant landets største grønnsakskommuner og at denne verdiskapingen er svært viktig. Vi som bor her og i dette landet er svært privilegerte. I et internasjonalt perspektiv er tilgangen til mat et svært viktig tema.

Som svar på spørsmålet Hvilke bærekraftutfordringer finnes ved lagring og distribusjon av norsk frukt og grønt av god kvalitet til forbrukeren?, svarte Mette Thomsen og Pia Heltoft Thomsen fra Nibio dette i sin oppsummering: Lagrings prosessen begynner når produktet tas opp av jorden. Følgende faktorer er viktig

  • Transport etter høsting er del av lagringen
  • Kontroll over lagrings forholdene under innlagring redusere svinn
  • Unngå temperatur hopp i lagringssesongen
  • Viktig med god oppfølging/vedlikehold av lagrene, kjøleanlegg, vifter osv.
  • Unngå å spre smitte mellom lagre/regioner.

Espen Gultvedt fra Bama kunne fortelle at de har et langsiktig samarbeid med Gartnerhallen som representerer 1030 produsenter i hele landet. Bama omsetter 170 000 tonn med norskproduserte produkter, 34 % av deres omsetning er norskprodusert frukt og grønt. Bama har samarbeidsavtaler med mange pakkerier rundt i landet. Espen Gultvedt reklamerte for produsentpakkeriet på Frosta, og mente at totenbøndene kunne lære noe av dem.

Ingvill Størksen fra Coop kunne fortelle at norskandelen av frukt og grønt er 36,6 %, og de er størst merkebruker av «Nyt Norge». Coop er tydelige på sitt budskap om bærekraft. Størksen orienterte også om Coops investeringer i kjøl, frys og sval for å sikre god oppbevaring av frukt og grønt både på lager og i butikk. Hun nevnte også utvidelsen av Coops sentrallager CLog, og understreket at det i dag ikke er gjort vedtak som påvirker Coops produsenter. Sentraliseringen gjøres for å øke effektivitet, både med tanke på pris til kunde og friske varer til butikkene En begrunnelsen som ble gitt var for unngå at det kjøres tomme lastebiler en vei. Flere var kritiske til Coops politikk og mente at det kunne føre galt av sted.

Lederen i Norges Bondelag Bjørn Gimming begynte sitt innlegg med å minne om de store utfordringene som norsk landbruk er midt oppe i, men høye råvarepriser og ikke minst skyhøye strømpriser. Dette er særdeles krevende. Også Bjørn Gimming reiste en pekefinger mot Coops strategi og mente at dette kunne føre til at det kunne bli mindre attraktivt å være gardbruker. Han la vekt på betydningen av rekruttering til landbruket.

Bjørn Gimming trakk fram de seks hovedpunktene i «Traaseth-utvalgets» konklusjoner https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/industri-og-handel/marked-og-pris/grontsektoren-mot-2035

Det var ca 30 personer til stede på dette temamøte med deltakere fra sentrale Østlandet, øst og vestsida av Mjøsa.

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.