Spennende nytt om biogass!

Onsdag 16.oktober møtte nærmere 20 biogass-interesserte opp på Presteseter gård og ble vist rundt på Lena-Valle videregående skoles biogassanlegg.

Det nye denne kvelden var først offentliggjøringen av forskningsresultatene som er gjort med innblanding av løk til kumøkk i et forsøk utført av Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi) på Ås, med vurdering av energieffektivitet av biogassanlegg og effekt av biogassprosessen på overlevelse av løkhvitråte. Det var forsker Roar Linjordet som presenterte resultatene og rapporten.

Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet er Oppland fylkeskommune og skolens ambisjon og plan om å kunne ta i mot grønnsaksavfall fra gardbrukere i regionen, eventuelt andre biologiske substrater fra regionen. Likevel er løkavfall noe av det som er vurdert.

Ett av resultatene er at gassproduksjonen øker mye når 25 % av tørrstoffet er løkrester, sammenlignet med bare kumøkk. Se figuren:

Det var liten forskjell på metanutbyttet ved de to temperaturer på 41 og 55 grader.

Det andre som ble testet var overlevelse av løkhvitråte. Resultatene fra denne studien kan tyde på at 41 grader kan være en sikrere prosesstemperatur å ta livet av løkhvitråten siden en får dyrket fram en mer mangfoldig mikroflora som kan angripe skadelige inntrengere. Studiet anbefaler ytterligere testing gjennom potteforsøk. Last ned rapporten her!

Husdyrmøkk eller biorest?

Annbjørg Kristoffersen fra Nibio Apelsvoll presenterte også  forskningsresultater fra biogassanlegget på Presteseter. Det gjaldt næringsverdier og dyrkningsresultater av blandingen av råmøkk fra gris og ku før de går inn i biogassanlegget sammenlignet med hva bioresten etter å ha avgitt gass i anlegget. Resultatet av analysene og dyrkingsforsøkene viser at gjødelseffekten fra biorest og råmøkk har tilnærmet lik effekt.

Grønn pilotskole – støtte fra Oppland fylkeskommune

Begge forskningsprosjektene som er utført er gjennomført med bakgrunn i at Lena-Valle videregående skole er en “Grønn pilotskole”, og skolen har fått støtte fra Oppland fylkeskommune til å kunne gjennomføre dette.

Mulighetsstudie i Østre Toten

Siste post på programmet orienterte Ole Festad Lund fra Østre Toten eiendomsselskap om en mulighetsstudie om biogass. Arbeidet gjøres for Østre Toten Kommune og i samarbeid med Vestre Toten Kommune og regionen for øvrig. Arbeidet gjøres ved å vurdere råvaretilgang, investeringsbehov, lokalisering, økonomiske rammer for dette, om det skal satses på ett stort anlegg eller flere mindre anlegg, m.m.

Ole Anton Hoel fra Østre Toten biogass A/S fortalte om at det er etablert et selskap som har som ambisjon om å etablere ett eller flere anlegg. Utredningen som gjøres av mulighetsstudiet vil være et viktig grunnlag for prosessen om det faktisk blir bygget anlegg eller ikke.

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.