Temamøte 18. september: Fornuftig bruk av gamle bygninger i landbruket

Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk – GULL inviterer til

Grøna på Skreia torsdag 18. september  2014,  kl 18.00

Kan den ”gamle” bebyggelsen på gardsbruk brukes i dagens moderne landbruk eller bør den saneres. Er den ”bare” kulturminner, eller kan den være et godt utgangspunkt for nye driftsformer. Per Idar Vingebakken er i ferd med å sette i stand den gamle bebyggelsen på Grøna på Skreia.

Lysbilde1

Last opp Invitasjon bygningsvern!

Grøna er opprinnelig en gammel skysstasjon og seter med en hovedbygning og et stabbur fra 1700-tallet og en låve fra 1800-tallet. Gården inngår i ett av to nasjonalt utvalgte kulturlandskap i regionen og har en høy bevaringsverdi.

Vi har fått med oss Per Idar Vingebakken, kyndige folk fra fylkeskommunen, fylkesmannen og bygningsverneksperter til å fortelle om prosjektet rundt Grøna og dessuten si litt generelt om bygningsvern og diverse aktuelle tilskuddsordninger. Vi vil også diskutere problematikken rundt det å ta vare på og bruke gamle bygg kontra det å rive ned og bygge nye rasjonelle bygg.

Lysbilde2

Program:

18.00 – 19.30  Befaring av eiendommen ved Per Idar Vingebakken, Trond Raddum, Tore Røbergshagen med flere. Under befaringen tar vi opp ulike tema som tilskuddsordninger, hvem som kan veilede, økonomi og hva som er mest fornuftig av riving/nybygg eller restaurering/ombygging.

19.30 – 19.50 Kaffe og noe å bite ti

19.50 – 20.30 Ny bruk av eldre bebyggelse i Landbruket ved Trond Raddum

20.35 – 21.00 Diskusjon. Konklusjon.

 

Været avgjør hvordan vi fordeler tiden ute og inne!

Møte om bygningsvern - 18. september 2014

Påmeldingsfrist 16. september

 

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.