Temamøte 29. mars: Hvordan lykkes som bonde i 2017?

Onsdag 29. mars kl 1830 inviterer vi til temamøte på Lena-Valle vgs, avd. Valle – festsalen

Da har vi invitert to fagpersoner med ulik bakgrunn til å svare på dette spørsmålet, Bjørn Gunnar Hansen fra Tine og Johan Høstmælingen fra reklamebyrået Ferskvann. Mens Bjørn Gunnar Hansen har skrevet en doktorgrad om for økonomi og utdanning i landbruket, har Johan Høstmælingen lite bakgrunn fra landbruket. Han har derimot betraktet landbruket fra sidelinjen og har blitt godt kjent med ungdom og voksne som satser på landbruket.

Valle er 100 år i 2017. Tidligere rektor Olaf Nøkleby vil fortelle om noen av utviklingstrekkene i løpet av den tida skolen har eksistert. Last ned invitasjonen Hvordan lykkes som bonde i 2017  Påmeldinga under!

_B2A3451_WEB

Programmet

Kl 1830    Kaffe med tilbehør

Kl 1900    Velkommen

Kl 1905    Valle er 100 år i 2017- et historisk tilbakeblikk

    ved Olaf Nøkleby

Kl 1925    Hva kan bonden gjøre for å lykkes?

  ved Bjørn Gunnar Hansen

Kl 2000    Hvordan kan landbruket utnytte sitt fortrinn? v/Johan Høstmælingen

Kl 2030  Drøfting i plenum

Hva kan vi gjøre for å bidra at bonden og landbruket lykkes?

Kl 2130    Slutt

PÅMELDING TIL: Hvordan lykkes som bonde i 2017

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.