Temamøte: Matdistribusjon og Bærekraft

Tirsdag 25. januar 2022 kl. 18.30

Hvor?

Digitalt (Teams)

GULL, Gjøvikregionens Utviklingsforum for levende landbruk, inviterer til møte hvor vi ønsker å belyse hvordan utfordringer med matdistribusjon kan løses best mulig i samarbeid mellom bl.a. produsent, grossist og butikker for å sikre kvalitet for forbruker og bærekraft for bedrifter og samfunn.

Program

Kl. 18.30   Velkommen ved GULL

Kl. 18.40   Innledning v/ ordfører Bror Helgestad – Østre Toten kommune

Kl. 18.50   Hvilke bærekraftutfordringer finnes ved lagring og distribusjon av   norsk   frukt og grønt av god kvalitet til forbrukeren? v/Mette Thomsen og Pia   Thomsen – Nibio

Kl. 19.20   Hva er viktig for forbrukeren med tilgang på norsk frukt og grønt og bærekraft?

Kl. 19.30   Hvordan ønsker Bama å organisere lagring og distribusjonen av norsk   frukt og grønt på en bærekraftig måte, og som sikrer   forbrukere mat av god kvalitet? v/Norskansvarlig Espen Gultvedt

Kl.19.45   Hvordan ønsker Coop å organisere lagring og distribusjonen av norsk   frukt og grønt på en bærekraftig måte, og som sikrer  forbrukere mat av   god kvalitet? v/Direktør for politikk og myndighetskontakt Ingvill Størksen

Kl. 20.00   Hva kan bonden gjøre for å bidra til en bærekraftig distribusjon av   norsk frukt og grønt i et samarbeid med grossistene og butikk-  kjedene? v/Leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming

Kl. 20.15  Drøfting og diskusjoner

Kl 21.00  Oppsummering og avslutning

Påmelding

senest 23. januar 2022 på www.vilskape.no.

Matdistribusjon og bærekraft

25. januar 2022

NB! Digitalt møte. Lenke til møtet sendes ut etter påmelding, og etter påmeldingsfristen er ute. De påmeldte blir informert via E-post.

Programmet

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.