Temamøte om framtidas landbruksutdanning i Oppland

Mandag den 29. oktober inviterer GULL – Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk til temamøte om hvordan landbruksutdanningen i Oppland. Blant innlederne er landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.

For få ungdom tar landbruksutdanning og landbruket skriker etter fagfolk. Rekrutteringa til landbruksnæringa er lav og det utdannes altfor få agronomer. Også i høgere utdanning utdannes det for få i forhold til behovet.  I Oppland utdannes langt færre agronomer enn antall gardbrukere som gir seg pr år. Det kan synes som om landbruksutdanninga står ved et vegskille. Et stort lyspunkt er at Oppland har signalisert satsing på landbruksutdanningen ved Valle videregående skole. Tema for dette møtet er å skape en visjon for morgendagens landbruksutdanning i Oppland, ei utdanning som er attraktiv for framtidas ungdom.

Last ned hele invitasjonen her: Temamøte om landbruksutdanning 29.oktober 2012!

Programmet

1730  Oppmøte og kaffe

1800  GULL – Gjøvikregionens Utviklingsforum for Levende Landbruk ønsker velkommen v/ Per André Rjaanes

1810  Framtidas landbruk – landbruksmelding, matforsyning. Ved Trygve Slagsvold Vedum, Landbruksminister

1835  Hva bør en moderne landbruksskole inneholde? Ved Iver Husum, rektor Hvam videregående skole

1850  Klimanøytralt landbruk.  Ved Einar Wilhelmsen, Zero – miljøstiftelse

1905 Framtidas landbruk, rekruttering til landbruksnæringa. Ved leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke

1920  Pause med servering

1950    Prosessdebatt

Møtelederne følger opp med spørsmål til salen og til innlederne

2115     Oppsummering

2130  Slutt

Dessverre fristen for påmelding har gått ut!

This entry was posted in Arrangement. Bookmark the permalink.

Comments are closed.