Temamøte tirsdag 13. oktober – Valle

Er bioøkonomi svaret på Innlandets utfordringer?

Et felles fylkesting for Hedmark og Oppland har vedtatt at det skal utarbeides en bioøkonomistrategi for Innlandet. Også regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en nasjonal bioøkonomistrategi. Spørsmålet er om Innlandet virkelig har vilje og kraft til å utnytte potensialet som bioøkonomien kan gi?

Vi har fått dyktige fagpersoner til å dele sine kunnskaper og vurderinger omkring temaet bioøkonomi. Først ute er Jon Bingen, utdannet sosiolog. Han har arbeidet mye med økonomisk omstilling, ikke minst hva som kan skje etter oljealderen.  Deretter  kommer Erik Eid Hole fra Enerigården som har arbeidet lokalt med bioøkonomi, men har etter hvert utviklet samarbeid internasjonalt om bioenergi/bioøkonomi. Siste innleder er Bjørn Iversen som i mange år har arbeidet for å utvikle norsk landbruk, bl.a. gjennom Norges Bondelag, Bioforsk og Bondens marked.

Hva kan du og vi gjøre for at disse strategiene blir til virkelig bioøkonomi?

korn3 tømmer

Program:

Kl  1830 Velkommen ved GULL
Kl  1840 Bioøkonomi  – et   politisk moteord eller en reelt svar på de globale utfordringene?
Jon Bingen – Norsk institutt for   strategiske studier og forlaget Xenophon AS
Kl  1925 Hvordan kan   skogbruket bidra til at Innlandet blir en sterk   bioøkonomiregion?
Erik Eid Hohle – Energigården
Kl 2000 Pause
Kl 2030 Hvordan kan landbruket og annen   virksomhet bidra til Innlandet som bioøkonomiregion?
Bjørn Iversen – prosjektleder,   Vestre Toten kommune
Kl  2100 Debatt om hvilke konkrete   handlinger som må til for at Innlandet følger opp ambisjonen om å være en   bioøkonomiregion?

Møtested: Lena-Valle videregående skole i festsalen på Valle.

Inngang: kr. 100,-, betales ved inngangen.

Påmelding her:

 

Temamøte: Bioøkonomi - 13. oktober

Meld deg på!

Last opp invitsajonen her!

bioøkonomi

Invitasjon bioøkonomi

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.