Ungdom

Vil skape ønsker å bidra til:

  • Å gjøre ungdom kjent med tilbud og muligheter på bygda
  • Å skape en møteplass på egen hjemmeside www.vilskape.no
  • Arrangementer for bygdeungdom på Valle eller andre steder
  • Å gjøre naturbruksutdanningen kjent for Opplandsungdommen
  • Å samarbeide med andre organisasjoner som arbeider mot tilsvarende mål

Leave a Reply